Mokinių pasiekimai

 

Laimėjimai dalykinėse olimpiadose, konkursuose ar kituose renginiuose mieste, šalyje bei užsienyje

2022–2023 mokslo metai

Lietuvių kalbos mokinių pasiekimai

Pradinių klasių mokinių pasiekimai

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokinių pasiekimai

Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų mokinių pasiekimai

Užsienio kalbų mokinių pasiekimai

Muzikiniai mokinių pasiekimai

Instrumentais grojančių mokinių pasiekimai

Dailės mokinių pasiekimai

Teatro mokinių pasiekimai

Fizinio ugdymo mokinių pasiekimai

2021–2022 mokslo metai

Lietuvių kalbos mokinių pasiekimai

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokinių pasiekimai

Socialinių mokslų mokinių pasiekimai

Anglų kalbų mokinių pasiekimai

Dailės mokinių pasiekimai

Muzikiniai mokinių pasiekimai

Pradinių klasių mokinių pasiekimai

Technologijų mokinių pasiekimai

Instrumentais grojančių mokinių pasiekimai

Teatro pasiekimai


2020–2021 mokslo metai

Lietuvių kalbos mokinių pasiekimai

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokinių pasiekimai

Socialinių mokslų mokinių pasiekimai

Užsienio kalbų mokinių pasiekimai

Dailės mokinių pasiekimai

Muzikiniai mokinių pasiekimai

Pradinių klasių mokinių pasiekimai

Fizinio ugdymo, technologijų mokinių pasiekimai


2019–2020 mokslo metai

Lietuvių kalbos mokinių pasiekimai

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokinių pasiekimai

Socialinių mokslų mokinių pasiekimai

Užsienio kalbų mokinių pasiekimai

Dailės mokinių pasiekimai

Muzikiniai mokinių pasiekimai

Pradinių klasių mokinių pasiekimai

Fizinio ugdymo mokinių pasiekimai

Technologijų dalyko mokinių pasiekimai


2018–2019 mokslo metai

Socialinių mokslų dorinio ugdymo mokinių pasiekimai

Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokinių pasiekimai

Lietuvių kalbos mokinių pasiekimai

Pradinių klasių mokinių pasiekimai

Užsienio kalbų mokinių pasiekimai

Muzikiniai mokinių pasiekimai

Instrumentais grojančių mokinių pasiekimai

Mokinių sportiniai ir technologijų pasiekimai

Dailės mokinių pasiekimai


2017–2018 mokslo metai

Pradinis ugdymas

Dorinis ugdymas ir socialiniai mokslai

Lietuvių kalba ir literatūra

Užsienio kalbos

Gamtos ir tikslieji mokslai

Sportas

Muzika

Instrumentinis muzikavimas

Dailė ir technologijos

Šokis


2016–2017 mokslo metai

Pradinis ugdymas

Dorinis ugdymas ir socialiniai mokslai

Lietuvių kalba ir litaretūra

Užsienio kalbos

Gamtos ir tikslieji mokslai

Sportas

Muzika

Instrumentinis muzikavimas

Dailė ir technologijos


2015–2016 mokslo metai

Dorinis ugdymas ir socialiniai mokslai

Lietuvių kalba ir literatūra

Užsienio kalbos

Gamtos ir tikslieji mokslai

Sportas

Muzika

Instrumentinis muzikavimas

Dailė ir technologijos

2014–2015 mokslo metai

Pradinis ugdymas

Lietuvių kalba ir litaretūra

Užsienio kalbos

Instrumentinis muzikavimas

Dailė ir technologijos

Gamtos ir tikslieji mokslai

Muzika

Sportas