Mokinių taryba

2020-2021 mokslo metų mokinių taryba

Pirmininkė: Lauryna Šlažaitė, IVm

Nariai:

Indrė Bartkėnaitė

Kostas Gedminas

Tomas Zaueras

Guoda Bendžiūtė

Gabija Urbšaitė

Gvidas Ruškevič

Urtė Saliamonavičiūtė

Saulė Štomberkaitė

Agnietė Kučinskaitė

Rokas Keniausis

Neda Mačiūtė

Aušrinė Laurinaitytė

Ieva Bukniūtė

Simona Ketleriūtė

Marija Kulišauskaitė

Lukas Dainauskas

Ugnė Kazragytė

Vakarė Mecelytė

Agota Sėlenytė

Živilė Alsytė

Elzė Baršauskaitė

Ieva Masalskaitė


Renginių komitetas

Funkcijos – įvairių renginių scenarijų ruošimas, jų įgyvendinimas, įtraukiant į veiklą ir tarybai nepriklausančius mokinius, nuolat bendrauti su dailės komitetu dėl dekoracijų, teikti pagalbą mokiniams norintiems organizuoti įvairius renginius gimnazijoje, mieste.

Meninio apipavidalinimo komitetas

Funkcijos – plakatų, skelbimų apipavidalinimas, dekoracijų, kvietimų gamyba. Šis komitetas bendradarbiauja su kitais tarybos nariais, teikia reikiamą pagalbą, konsultuoja.

Specialiųjų problemų ir ryšių su mokiniais komitetas

Funkcijos – nuolat betarpiškai bendrauti su mokiniais įsiklausant į jiems kylančias problemas, išklausant pageidavimus, poreikius, pateikiant juos bendram svarstymui tarybos susirinkimų metu, taip pat informuoti mokinius apie bet kokius jiems aktualius tarybos sprendimus. Konsultavimas visais su tarybos veikla susijusiais klausimais. Šis komitetas kelia ir bando spręsti ypatingas problemas, tokias kaip rūkymas, uniformų nedėvėjimas, pamokų nelankymas. Komitetas nuolat bendradarbiauja su mokytojais bei socialine pedagoge.

Atstovai į gimnazijos tarybą – Lauryna Šlažaitė, Guoda Bendžiūtė, Agnietė Kučinskaitė,  Rokas Keniausis, Ieva Bukniūtė