Mokinių taryba

2021-2022 mokslo metų mokinių taryba

Pirmininkė: Urtė Saliamonavičiūtė, IIIt

Nariai:

Saulė Štomberkaitė

Agnietė Kučinskaitė

Neda Mačiūtė

Aušrinė Laurinaitytė

Augustė Kusaitė

Simona Ketleriūtė

Marija Kulišauskaitė

Ugnė Kazragytė

Živilė Alsytė

Justė Rauckytė

Martyna Bulotaitė

Vytė Vytautė Damulevičiūtė

Mija Strigauskaitė

Beatričė Rubinaitė

Liepa Bareikaitė

Gustas Eidukevičius

Tadas Kučinskas

Paulina Stoškutė

Liepa Poškaitė

Elzė Baršauskaitė

Ieva Masalskaitė


Renginių komitetas

Funkcijos – įvairių renginių scenarijų ruošimas, jų įgyvendinimas, įtraukiant į veiklą ir tarybai nepriklausančius mokinius, nuolat bendrauti su dailės komitetu dėl dekoracijų, teikti pagalbą mokiniams, norintiems organizuoti įvairius renginius gimnazijoje, mieste.

Meninio apipavidalinimo komitetas

Funkcijos – plakatų, skelbimų apipavidalinimas, dekoracijų, kvietimų gamyba. Šis komitetas bendradarbiauja su kitais tarybos nariais, teikia reikiamą pagalbą, konsultuoja.

Specialiųjų problemų ir ryšių su mokiniais komitetas

Funkcijos – nuolat betarpiškai bendrauti su mokiniais įsiklausant į jiems kylančias problemas, išklausant pageidavimus, poreikius, pateikiant juos bendram svarstymui tarybos susirinkimų metu, taip pat informuoti mokinius apie bet kokius jiems aktualius tarybos sprendimus. Konsultavimas visais su tarybos veikla susijusiais klausimais. Šis komitetas kelia ir bando spręsti ypatingas problemas, tokias kaip rūkymas, uniformų nedėvėjimas, pamokų nelankymas. Komitetas nuolat bendradarbiauja su mokytojais bei socialine pedagoge.

Atstovai į gimnazijos tarybą – Urtė Saliamonavičiūtė, Marija Kulišauskaitė, Agnietė Kučinskaitė,  Živilė Alsytė, Ieva Masalskaitė