Mokinių taryba

2023-2024 mokslo metų mokinių taryba

Pirmininkė: Justė Rauckytė, 11td

Nariai:

Neda Mačiūtė, 12dt

Barbora Dubickaitė, 11td

Gabija Gražulevičiūtė, 11td

Augustė Kusaitė, 11td

Aušrinė Laurinaitytė, 11td

Gabija Čipickytė, 10dt

Evelina Mikalauskaitė, 10dt

Elinga Geraščenko, 10mt

Liepa Bareikaitė, 9dt

Vytautė Damulevičiūtė, 9dt

Gustas Eidukevičius, 9mt

Rugilė Bitkovaitė, 8t

Meda Ostrianicaitė, 8t

Barbora Cirtautaitė, 8m

Emilis Gedminas, 7m

Renginių komitetas

Funkcijos – įvairių renginių scenarijų ruošimas, jų įgyvendinimas, įtraukiant į veiklą ir tarybai nepriklausančius mokinius, nuolat bendrauti su dailės komitetu dėl dekoracijų, teikti pagalbą mokiniams, norintiems organizuoti įvairius renginius gimnazijoje, mieste.

Meninio apipavidalinimo komitetas

Funkcijos – plakatų, skelbimų apipavidalinimas, dekoracijų, kvietimų gamyba. Šis komitetas bendradarbiauja su kitais tarybos nariais, teikia reikiamą pagalbą, konsultuoja.

Specialiųjų problemų ir ryšių su mokiniais komitetas

Funkcijos – nuolat betarpiškai bendrauti su mokiniais įsiklausant į jiems kylančias problemas, išklausant pageidavimus, poreikius, pateikiant juos bendram svarstymui tarybos susirinkimų metu, taip pat informuoti mokinius apie bet kokius jiems aktualius tarybos sprendimus. Konsultavimas visais su tarybos veikla susijusiais klausimais. Šis komitetas kelia ir bando spręsti ypatingas problemas, tokias kaip rūkymas, uniformų nedėvėjimas, pamokų nelankymas. Komitetas nuolat bendradarbiauja su mokytojais bei socialine pedagoge.

Atstovai į gimnazijos tarybą – Justė Rauckytė, Rugilė Grabytė, Liepa Bareikaitė