Socialinis pedagogas


Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių
reikmių tenkinimu, skatinti asmenybės raišką, pozityvią socializaciją.


Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metų);
 • prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas;
 • pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas;
 • bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos;
 • komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje);
 • šviečiamoji veikla;
 • atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai.


Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

 • gerumo akcijų inicijavimas;
 • mokinių nemokamo maitinimo organizavimo priežiūra ir apskaita;
 • mokinių pavežėjimo organizavimas.


Mokiniai į socialinę pedagogę gali kreiptis, jeigu:

 • turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą.

Visuomet esate laukiami tiesiog pabūti…

 

  Savaitės diena Darbo laikas  Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00-16.00 12.00-12.30
Antradienis 8.00-16.00 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-16.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00-16.00 12.00-12.30
Penktadienis 8.00-15.00 12.00-12.30

Socialinė pedagogė Gilvilė Burniauskaitė

Telefonas pasiteirauti : +370 63368078

El. paštas: gilvile.burniauskaite@vyduno.lt


Transporto lengvatų įstatymas 2021-2022

Mokinių nemokamo maitinimo karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas

Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Atmintinė kaip reaguoti į smurtą ir patyčias

Klaipėdos miesto socialinės paramos centro paslaugos

Informacija dėl transporto išlaidų kompensavimo

Prašymas dėl kelionės išlaidų apmokėjimo

Forma kelionės bilietams susegti

Savipagalbos grupė netekusiems artimojo

Pagalba vaikams ir jaunuoliams pavartojusiems psichoaktyvių medžiagų ar priklausomiems asmenims

Informacija gyventojams išvykstantiems laikinai į užsienį ir ketinantiems palikti savo nepilnamečius vaikus kitiems asmenims prižiūrėti

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo

Informacija tėvams dėl maisto į namus

Pranešimo apie patyčias forma