Priėmimas

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:
1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases.
3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.
4. Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.
Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Motyvacijos vertinimas stojantiems į laisvas vietas 5-8, I-IV klasėse vyks kovo 27d., į 1 klases ir laisvas vietas 2, 3, 4 pradinėse klasėse – kovo 28, 29, 30 dienomis (būtina dalyvauti visas tris dienas). Su pretendentais, pateikusiais prašymus  Klaipėdos miesto priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas sistemoje susisieksime el. paštu.

Priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas priemonių planas_2023

 

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO 2022-2023 MOKSLO METAMS Į LAISVAS VIETAS!

Pavienis priėmimas į laisvas vietas vykdomas pateikusiems prašymus bendroje Klaipėdos miesto savivaldybės priėmimo į mokyklas sistemoje https://svietimas.klaipeda.lt/ 

 Kandidatams ketinantiems mokytis Vydūno gimnazijoje atliekamas  motyvacijos vertinimas.

Laisvos mokymosi vietos:  2m-3,  2t-1, 3d-1, 3t-1,  4t-1, 6m-1,  6t-1, 7d-3,  8m-4, 8d-3, 8t-2,  Imt-2,  Idt-1, IIdt-2, IIIdt-1, IIImt-8, IVj-7, IVt- 4  

Klaipėdos miesto Švietimo skyriuje nustatytas klientų konsultavimo laikas dėl priėmimo į mokyklas:

Klientai aptarnaujami  (Liepų g. 7, Klaipėda, 103 kab.):
(посетители обслуживаются)

  • Pirmadieniais (понедельник) 13.30–16.30 val.;
  • Trečiadieniais (среда) 13.00–16.30 val.;
  • Ketvirtadieniais (четверг) 8.30–12.00 val.

Penktadieniais klientai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu (по Пятницам сотрудники работают удалённо)   tel. (8 46) 39 61 35 arba el. paštu diana.griciuviene@klaipeda.lt  

Ši informacija skelbiama „Priėmimo į mokyklas“ skiltyje

https://svietimas.klaipeda.lt/

 

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS! 

Dokumentai priimami gimnazijos raštinėje. 

1-4, 5-8, I-IV klasių mokinių tėvai atvykdami pasirašyti dokumentus (mokymosi sutartį, prašymą mokytis)  pristato gimimo liudijimo kopiją. 

Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui

Prašymas naujai mokytis 14-18 metų mokiniui

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas iki 14 metų

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas virš 14 metų (II dalis)

Mokymo sutartis vidurinis ugdymas

 

Prašymas tęsti mokymąsi 5 klasėje

Prašymas tęsti mokymąsi I-III gimnazijos klasėse

 

Bendrieji priėmimo dokumentai:

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

Priėmimo į Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Teritorijos

Klasių komplektų skaičius

Priėmimo į mokyklas priemonių planas