Priėmimas

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO 2021-2022 MOKSLO METAMS Į LAISVAS VIETAS!

Laisvos mokymosi vietos 2021-2022 m.m.:
1m -2, 2t-3, 2m-1, 3m-1, 3t-2, 4m-1, 6m-1, 6d-1, 7d-2, 7m-3, 7t-2, 8d-11, 8t-3, Imd-1, IImt-6, IIdt-3, IIIj-6, IIIt-4, IVd-8, IVm- 8

Pavienis priėmimas į laisvas vietas vykdomas pateikusiems prašymus bendroje Klaipėdos miesto savivaldybės priėmimo į mokyklas sistemoje https://svietimas.klaipeda.lt/  . Kandidatams atliekamas  motyvacijos vertinimas.

INFORMACIJA DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS!

1-4 klasių mokinių tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją ir pasirašytus, nuskenuotus dokumentus:

prašymą mokyklos direktoriui;
mokymosi sutartį.

Dokumentus  siųsti el.paštu:  pradpriemimas@vyduno.lt      

 

5 – 8, I – IV klasių mokinių tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją, pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus:

prašymą mokyklos direktoriui;
mokymosi sutartį.
Dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikti pasibaigus mokslo metams.

Dokumentus  siųsti el.paštu:  vyrpriemimas@vyduno.lt  

 

Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui

Prašymas naujai mokytis 14-18 metų mokiniui

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas iki 14 metų

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas virš 14 metų (II dalis)

Mokymo sutartis vidurinis ugdymas

 

Bendrieji priėmimo dokumentai:

Priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių planas

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

Priėmimo aprašas

Teritorijos

Klasių komplektų skaičius