Priėmimas

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022–2023 MOKSLO METAMS

Prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:

  1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.
  3. Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.
  4. Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
  5. Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

Prašymai mokytis Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą ir ją keičiant.

Tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programas tose pačiose mokyklose iš 4 klasės į 5 klasę, iš 8 klasės į 9 (I gimnazijos) klasę, iš 10 klasės į 11 (III gimnazijos) klasę mokyklų vadovams teikiami rašytiniai prašymai (Sistemoje šių prašymų registruoti nereikia), iki pagrindinio priėmimo kitiems mokslo metams vykdymo Sistemos pagrindu pradžios. Vėliau pateikti prašymai tenkinami tik tuo atveju, jeigu, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, mokyklose liko laisvų vietų.

Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2022–2023 mokslo metais vykdomas nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. birželio 3 d. (imtinai) informacinės sistemos pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų mokytis sistemoje registravimą.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Motyvacijos vertinimas stojantiems į Klaipėdos Vydūno gimnazijos 1 klases vyks tris dienas, balandžio 4, 5, 6 dienomis nuo 15.00 val. Kandidatai privalo dalyvauti visas tris dienas. Vertinimas vyks kontaktiniu būdu mokykloje. Balandžio 4d. būsimieji pirmokai lydimi vieno iš tėvų atvyksta į gimnazijos salę. Detalesnę informaciją dėl trukmės ir reikalingų priemonių išsiųsime elektroniniais laiškais visiems pateikusiems prašymus  savivaldybės priėmimo sistemoje.

Motyvacijos vertinimas stojantiems į Klaipėdos Vydūno gimnazijos 2-4 (pradinės), 5-8, I-IV klasių laisvas vietas vyks mokykloje balandžio 7 d.  14.00 val. Kandidatai lydimi vieno iš tėvų atvyksta į gimnazijos aktų salę.

 

Prašymas tęsti mokymąsi 5 klasėje

Prašymas tęsti mokymąsi I-III gimnazijos klasėse

Priėmimo į mokyklas priemonių planas

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

Priėmimo į Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO 2021-2022 MOKSLO METAMS Į LAISVAS VIETAS!

Laisvos mokymosi vietos 2021-2022 m.m.:
1m -3, 1t-2, 2t-3, 3m-1, 3t-2, 4d-1, 5d-1, 5t-1, 6m-2, 6d-1, 7d-2, 7m-3, 7t-2, 8d-11, 8t-3, Imd-2, Idt-1, IImt-7, IIdt-3, IIIj-7, IIIt-4, IVd-8, IVm- 8

Pavienis priėmimas į laisvas vietas vykdomas pateikusiems prašymus bendroje Klaipėdos miesto savivaldybės priėmimo į mokyklas sistemoje https://svietimas.klaipeda.lt/  . Kandidatams atliekamas  motyvacijos vertinimas.

INFORMACIJA DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS!

1-4 klasių mokinių tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją ir pasirašytus, nuskenuotus dokumentus:

prašymą mokyklos direktoriui;
mokymosi sutartį.

Dokumentus  siųsti el.paštu:  rastine@vyduno.lt      

 

5 – 8, I – IV klasių mokinių tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją, pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus:

prašymą mokyklos direktoriui;
mokymosi sutartį.
Dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.

Dokumentus  siųsti el.paštu:  rastine@vyduno.lt  

 

Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui

Prašymas naujai mokytis 14-18 metų mokiniui

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas iki 14 metų

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas virš 14 metų (II dalis)

Mokymo sutartis vidurinis ugdymas

 

Bendrieji priėmimo dokumentai:

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

Priėmimo į Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Teritorijos

Klasių komplektų skaičius