Priėmimas

PRAŠYMŲ MOKYTIS 2024–2025 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIA

Prašymų mokytis į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2024–2025 mokslo metais registravimas, kai prašymai pildomi per Mokinių priėmimo sistemą ar teikiami rašytiniai prašymai mokyklų vadovams tęsiant mokymąsi toje pačioje mokykloje, vykdomas nuo:
1. 2024 m. vasario 26 d. 10 val. – į 9 klases;
2. 2024 m. vasario 27 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;
3. 2024 m. vasario 28 d. 10 val. – į 1 klases;
4. 2024 m. vasario 29 d. 10 val. – į 5 klases.

Prašymai mokytis teikiami Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo informacinėje sistemoje: https://svietimas.klaipeda.lt/

Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2024–2025 mokslo metais vykdomas nuo 2024 m. balandžio 17 d. iki 2024 m. gegužės 17 d. (imtinai) informacinės sistemos pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų mokytis sistemoje registravimą.

Motyvacijos vertinimas stojantiems į laisvas vietas 5-8, I-IV klasėse vyks kovo 18 d., 14.00 val., į pradines klases kovo 19, 20, 21 dienomis 14.30 val. (privaloma dalyvauti visas 3 dienas). 

 

Laisvos mokymosi vietos 2023-2024 m.m.:

2m-1, 3d-1,  3m-3, 3t-1, 4d-1,  5d-2, 7m-1, 8d-2,  Imdt-4, IIdt-2, IImt-2, IIIdt-2, IIImd-2, IVdt-2, IVmt- 8  

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS! 

Sutartys pasirašomos gimnazijos raštinėje.

Mokinių tėvai atvykdami pasirašyti dokumentus (mokymosi sutartį, prašymą mokytis)  pristato gimimo liudijimo kopiją. 

Sutartis pasirašytas ir priedą prie sutarties dėl asmens duomenų tvarkymo (tik skenuotas variantas, fotografuoti netinka) ir kitus dokumentus (prašymą mokytis, gimimo liudijimo kopiją) galima siųsti  el. paštu: rastine@vyduno.lt

Priėmimo dokumentai pasirašymui:

Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui 2023

Prašymas naujai mokytis 14-18 metų mokiniui 2023

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas 1 dalis, 5-8 klasės

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas II dalis, 9-10 klasės

Mokymo sutartis vidurinis ugdymas

Vaiko tėvų (globėjų) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo  (tai priedas prie sutarčių, būtina pasirašyti visiems) 

 

Bendrieji priėmimo dokumentai:

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

Priėmimo į Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

2024-2025 m. m. klasių skaičius