Priėmimas

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO 2021-2022 MOKSLO METAMS!

Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdomas 2021 m. gegužės 4 d.–birželio 1 d. informacinės sistemos pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų mokytis sistemoje registravimą.

ŠIUO METU VYKSTA PRIĖMIMO REZULTATŲ GENERAVIMAS!

PRAŠYMŲ PRIĖMIMO SISTEMA „UŽRAKINTA“ NUO GEGUŽĖS 3 D. IKI BIRŽELIO 1 D. (IMTINAI) DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO VYKDYMO. APIE PRIĖMIMO REZULTATUS ASMENYS ELEKTRONINĖMIS ŽINUTĖMIS BUS INFORMUOJAMI IKI BIRŽELIO 2 D. (DĖL KARANTINO TERMINAI GALI KEISTIS).

GIMNAZIJA NAUJAI PRIIMTŲ MOKINIŲ TĖVELIUS, GLOBĖJUS INFORMUOS, DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO PO BIRŽELIO 2D., EL. LAIŠKAIS INDIVIDUALIAI.

Dėl terminų nustatymo

Prašymų registravimo pradžia

Priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių planas

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

 

INFORMACIJA DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS!

1-4 klasių mokinių tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją ir pasirašytus, nuskenuotus dokumentus:

prašymą mokyklos direktoriui;
mokymosi sutartį.

Dokumentus  siųsti el.paštu:  pradpriemimas@vyduno.lt      iki gegužės 16d.

 

6 – 8, I – IV klasių mokinių tėvai pateikia gimimo liudijimo kopiją, pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus:

prašymą mokyklos direktoriui;
mokymosi sutartį.
Dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą pateikti pasibaigus mokslo metams.

Dokumentus  siųsti el.paštu:  vyrpriemimas@vyduno.lt  iki gegužės 16d.

 

Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui

Prašymas naujai mokytis 14-18 metų mokiniui

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas iki 14 metų

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas virš 14 metų (II dalis)

Mokymo sutartis vidurinis ugdymas

 

Bendrieji priėmimo dokumentai:

Priėmimo aprašas

Teritorijos

Klasių komplektų skaičius