Priėmimas

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO 2022-2023 MOKSLO METAMS Į LAISVAS VIETAS!

Pavienis priėmimas į laisvas vietas vykdomas pateikusiems prašymus bendroje Klaipėdos miesto savivaldybės priėmimo į mokyklas sistemoje https://svietimas.klaipeda.lt/ 

 Kandidatams ketinantiems mokytis Vydūno gimnazijoje atliekamas  motyvacijos vertinimas.

Laisvos mokymosi vietos: 1t-1, 2m-2,  2t-2, 3d-1, 3t-1, 4m-1, 4t-2, 6t-1, 7d-2,  8m-3, 8d-2, 8t-2,  Im-1,  Id-1, IImd-1, IIdt-2, IIIdt-1, IIImt-8, IVj-7, IVt- 4  

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS! 

Dokumentai priimami gimnazijos raštinėje. 

1-4, 5-8, I-IV klasių mokinių tėvai atvykdami pasirašyti dokumentus (mokymosi sutartį, prašymą mokytis)  pristato gimimo liudijimo kopiją. 

Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui

Prašymas naujai mokytis 14-18 metų mokiniui

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas iki 14 metų

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas virš 14 metų (II dalis)

Mokymo sutartis vidurinis ugdymas

PAGRINDINIO PRIĖMIMO INFORMACIJA (jau įvyko)

Prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:

  1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.
  3. Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.
  4. Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
  5. Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

Prašymai mokytis Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą ir ją keičiant.

Tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programas tose pačiose mokyklose iš 4 klasės į 5 klasę, iš 8 klasės į 9 (I gimnazijos) klasę, iš 10 klasės į 11 (III gimnazijos) klasę mokyklų vadovams teikiami rašytiniai prašymai (Sistemoje šių prašymų registruoti nereikia), iki pagrindinio priėmimo kitiems mokslo metams vykdymo Sistemos pagrindu pradžios. Vėliau pateikti prašymai tenkinami tik tuo atveju, jeigu, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, mokyklose liko laisvų vietų.

Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2022–2023 mokslo metais vykdomas nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. birželio 3 d. (imtinai) informacinės sistemos pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų mokytis sistemoje registravimą.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Prašymas tęsti mokymąsi 5 klasėje

Prašymas tęsti mokymąsi I-III gimnazijos klasėse

 

Bendrieji priėmimo dokumentai:

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

Priėmimo į Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Teritorijos

Klasių komplektų skaičius

Priėmimo į mokyklas priemonių planas