Priėmimas

PRAŠYMAI MOKYTIS 2024–2025 MOKSLO METAMS 

Prašymai mokytis į laisvas vietas teikiami Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo informacinėje sistemoje: https://svietimas.klaipeda.lt/

Priėmimas į laisvas vietas planuojamas rugpjūčio mėnesio paskutinę savaitę.

 

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS! 

Mokinių tėvai atvykdami pasirašyti dokumentus (mokymosi sutartį, prašymą mokytis)  pristato vaiko gimimo liudijimo kopiją, pasas netinka. 

Sutartis pasirašytas ir priedą prie sutarties dėl asmens duomenų tvarkymo (tik skenuotas variantas, fotografuoti netinka) ir kitus dokumentus (prašymą mokytis, gimimo liudijimo kopiją) galima siųsti  el. paštu: rastine@vyduno.lt 

 

Priėmimo dokumentai pasirašymui:

Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui 2023

Prašymas naujai mokytis 14-18 metų mokiniui 2023

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas 1 dalis, 5-8 klasės

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas II dalis, 9-10 klasės

Mokymo sutartis vidurinis ugdymas

Vaiko tėvų (globėjų) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo  (tai priedas prie sutarčių, būtina pasirašyti visiems) 

 

Bendrieji priėmimo dokumentai:

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

Priėmimo į Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

2024-2025 m. m. klasių skaičius