Priėmimas

Informacija dėl priėmimo į laisvas mokymosi vietas 2020-2021 mokslo metams


Pageidaujantys mokytis gimnazijoje pildo prašymus informacinėje sistemoje  https://svietimas.klaipeda.lt/

Naujai priimamų mokinių motyvacijos vertinimas organizuojamas vadovaujantis Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašu (žr. Priedai).


Laisvos mokymosi vietos 2020-2021 m.m.:                                    
2d-1,  3m -1, 6m-1, 7d-7, 7t-2, 8d-4, 8t-3, Im-2, Id-3, IIj-5, IIt-3, IIId-7, IIIm-6, IVd-4, IVm- 3. 


INFORMACIJA DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS   

1-4 klasių mokinių tėvai pateikia:
prašymą mokyklos direktoriui (pasirašo mokykloje);
gimimo liudijimo kopiją;
mokymosi sutartį (pasirašo mokykloje).

6 – 8, I – IV klasių mokinių tėvai pateikia:
prašymą mokyklos direktoriui (pasirašo mokykloje);
gimimo liudijimo kopiją;
dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą;
mokymosi sutartį (pasirašo mokykloje).

Nesant galimybės atvykti į gimnaziją, galima pasirašytus ir nuskenuotus (nufotografuotus)  dokumentu siųsti el. paštu rastine@vyduno.lt


Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui

Prašyma naujai mokytis-14-18 metų mokiniui

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas iki 14-m.

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas virš-14-m.-II-dalis

Priėmimo aprašas

Teritorijos

Klasių komplektų skaičius

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

Vyksta svetainės atnaujinimo darbai

Todėl galimi laikini sutrikimai svetainėje.

Atsiprašome už galimus nesklandumus.