Priėmimas

Informacija dėl priėmimo 2021-2022 mokslo metams!

Prašymai mokytis 2021–2022 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“ , pradedami registruoti:

  • nuo š. m. kovo 1 d. 10 val. į 9 klases;
  • nuo š. m. kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases;
  • nuo š. m. kovo 3 d. 10 val. į 1 klases;
  • nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases;
  • nuo š. m. kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdomas 2021 m. gegužės 4 d.–birželio 1 d. informacinės sistemos pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų mokytis sistemoje registravimą.

Motyvacijos vertinimas stojančiųjų į 1 klases ir 2-4 klasių laisvas vietas vyks nuotoliniu būdu tris dienas: balandžio 12, 13, 14 d.

Motyvacijos vertinimas stojančiųjų į 5-8 ir I-IV gimnazinių klasių laisvas vietas vyks balandžio 15d. (nuotoliniu būdu).

Detalesnę informaciją dėl stojančiųjų motyvacijos vertinimo užduočių pateikimo skelbsime balandžio mėnesio pradžioje.

 

Dėl terminų nustatymo

Prašymų registravimo pradžia

Priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių planas

Priėmimas į laisvas mokymosi vietas 2020-2021 mokslo metams


Pageidaujantys mokytis gimnazijoje pildo prašymus informacinėje sistemoje  https://svietimas.klaipeda.lt/

Naujai priimamų mokinių motyvacijos vertinimas organizuojamas vadovaujantis Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašu (žr. Priedai).


Laisvos mokymosi vietos 2020-2021 m.m.:                                    
1m-1, 1t-5, 2d-1,  3m -1, 6m-1, 7d-8, 7t-2, 8d-5, 8t-3, Imt-2, Idt-2, IIj-5, IIt-3, IIId-7, IIIm-8, IVd-4, IVm- 3. 


INFORMACIJA DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS   

1-4 klasių mokinių tėvai pateikia:
prašymą mokyklos direktoriui (pasirašo mokykloje);
gimimo liudijimo kopiją;
mokymosi sutartį (pasirašo mokykloje).

6 – 8, I – IV klasių mokinių tėvai pateikia:
prašymą mokyklos direktoriui (pasirašo mokykloje);
gimimo liudijimo kopiją;
dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą;
mokymosi sutartį (pasirašo mokykloje).

Nesant galimybės atvykti į gimnaziją, galima pasirašytus ir nuskenuotus (nufotografuotus)  dokumentu siųsti el. paštu rastine@vyduno.lt


Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui

Prašyma naujai mokytis-14-18 metų mokiniui

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas iki 14-m.

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas virš-14-m.-II-dalis

Priėmimo aprašas

Teritorijos

Klasių komplektų skaičius

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas