Priėmimas

PRIĖMIMAS Į LAISVAS VIETAS!

2-4 pradinių klasių mokiniams vyks birželio 13 d. 10.00 val.

7-12 klasių mokiniams – birželio 20d. 11.00 val.

Prašymai mokytis gimnazijoje teikiami Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo informacinėje sistemoje: https://svietimas.klaipeda.lt/

 

DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS! 

Sutarčių pasirašymui lauksime tėvelių gimnazijos raštinėje.

Mokinių tėvai atvykdami pasirašyti dokumentus (mokymosi sutartį, prašymą mokytis)  pristato gimimo liudijimo kopiją. 

Sutartis pasirašytas ir priedą prie sutarties dėl asmens duomenų tvarkymo (tik skenuotas variantas, fotografuoti netinka) ir kitus dokumentus (prašymą mokytis, gimimo liudijimo kopiją) galima siųsti  el. paštu: rastine@vyduno.lt

Priėmimo dokumentai pasirašymui:

Prašymas naujai mokytis 7-14 metų mokiniui 2023

Prašymas naujai mokytis 14-18 metų mokiniui 2023

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas 1 dalis, 5-8 klasės

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas II dalis, 9-10 klasės

Mokymo sutartis vidurinis ugdymas

Vaiko tėvų (globėjų) sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo  (tai priedas prie sutarčių, būtina pasirašyti visiems) 

Birželio 15 d. gimnazijoje nuo 9.00 iki 12.00 val. bus galimybė užsisakyti naują mokyklinę uniformą. Būtina atvykti su vaiku primatavimui. 

Bendrieji priėmimo dokumentai:

Priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas priemonių planas_2023

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas

Priėmimo į Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos

2023-2024 m. m. klasių skaičius