Logopedo pagalba teikiama 

jeigu Jūsų vaikui:

• sunku reikšti mintis žodžiu: jis netaisyklingai taria kai kuriuos garsus, labai jaudinasi kalbėdamas, mikčioja;

• ilgai rezga sakinį, ieškodamas reikiamų žodžių ir dėl to negali sklandžiai pasakoti;

• sunkiai sujungia raides į skiemenį ir žodžius į sakinį, todėl jam sunku skaityti;

• nesupranta perskaityto teksto ir nesugeba atsakyti į klausimus;

• patiria sunkumų rašydamas,

tai reiškia, kad reikalinga švietimo pedagoginė (logopedo)  pagalba.

Jei Jūsų vaikas:

• nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;

• labai atsilieka mokydamasis;

• daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;

• neįsimena mokomosios medžiagos;

• nesugeba suplanuoti savo darbo pamokoje,

tai reiškia, kad reikalinga specialioji pedagoginės pagalba.


Šiuos sunkumus padės įveikti gimnazijos logopedė ir specialioji pedagogė Jūratė Kipurienė, 321 kab. (III aukštas).


Darbo su mokiniais laikas

Pirmadieniais vyksta asinchroninis ugdymas.

Logopedinės užduotys raštu 2, 3, 4 klasių mokiniams ir specialusis ugdymas vyresnių (6-8, I) klasių mokiniams.

Antradieniais ir ketvirtadieniais (4-7 pamoką) – logopedinės pratybos sinchroniniu būdu pradinių klasių mokiniams,  logopedės kabinete 10.45 -14.45 val.

Trečiadieniais (3-7 pamoką) 9.45 – 14.45 val.
Penktadieniais (3-6 pamoką) 9.45 -13.45 val.

Logopedė konsultuoja iš anksto sutartu laiku tel. 8 656 90766 arba el. paštu jurate.kipuriene@vydunas.lt Konsultacijų laiką prašome suderinti bent dieną prieš pokalbį.