Logopedo pagalba teikiama 

jeigu Jūsų vaikui:

• sunku reikšti mintis žodžiu: jis netaisyklingai taria kai kuriuos garsus, labai jaudinasi kalbėdamas, mikčioja;

• ilgai rezga sakinį, ieškodamas reikiamų žodžių ir dėl to negali sklandžiai pasakoti;

• sunkiai sujungia raides į skiemenį ir žodžius į sakinį, todėl jam sunku skaityti;

• nesupranta perskaityto teksto ir nesugeba atsakyti į klausimus;

• patiria sunkumų rašydamas,

tai reiškia, kad reikalinga švietimo pedagoginė (logopedo)  pagalba.

Jei Jūsų vaikas:

• nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;

• labai atsilieka mokydamasis;

• daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;

• neįsimena mokomosios medžiagos;

• nesugeba suplanuoti savo darbo pamokoje,

tai reiškia, kad reikalinga specialioji pedagoginės pagalba.


Šiuos sunkumus padės įveikti gimnazijos logopedė ir specialioji pedagogė Jūratė Kipurienė, 321 kab. (III aukštas).

 

Logopedės – specialiosios pedagogės Jūratės Kipurienės darbo su mokiniais laikas :

Pirmadienį  3-8 pamoką

Antradienį  3-9 pamoką

Trečiadienį ir ketvirtadienį 2-8 pamoką.

 

Konsultacijos vyksta iš anksto sutartu laiku: 8-9 val. trečiadieniais bei ketvirtadieniais arba po mano pamokų 321 kabinete, o penktadieniais – per nuotolį, pasirinktu patogiu laiku.

Dėl konsultacijų galima tartis el. dienyne ar paskambinus telefonu nr. +370 656 90766 (prašyčiau – ne spec. pamokų ar logopedinių pratybų metu)