Apie gimnaziją

Vėliava

Giesmė

Žodžiai ir muzika Vydūno

Mes Lietuvos vaikai
stovėsim vienširdžiai
tvirta dora, rankoj ranka
visi už Lietuvą,
Tėvynę Lietuvą.

 

Ir seksim Probočius,
į šviesą tikinčius.
Akis šviesop, širdis Dievop,
gražiai nušvis visa
Tėvynė Lietuva.

 

Skaisčiu tikėjimu,
galingu veikimu
gyvensime ir švęsime
iš Bočių mylimą
Tėvynę Lietuvą.

 

O Meilė, ką yra
pati aukšta šviesa,
lai šventina ir laimina
visus ir Lietuvą,
Tėvynę Lietuvą


Istorija

1992-aisiais pačiame miesto centre duris atvėrė naujo tipo mokykla – Klaipėdos humanitarinė mokykla, kuriai vėliau buvo suteiktas Vydūno vardas. Pradėjusi savo veiklą kaip priauganti mokykla, turinti vos 100 moksleivių, šiandien sunkiai talpina visus norinčius joje mokytis. Šiuo metu mokykloje mokosi apie 830 moksleivių ir dirba apie 70 pedagogų.

2013 metais Švietimo ir mokslo ministerija akreditavo Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos viduriniojo ugdymo programą. Buvo pakeistas mokyklos pavadinimas: dabar ji vadinasi Klaipėdos Vydūno gimnazija.

Misija

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, įgyvendinant pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus, tenkinti mokinių pažinimo, saviraiškos ir meninio ugdymosi poreikius, formuoti kultūra ir humanizmu pagrįstas vertybines nuostatas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, telkti kompetentingus, profesiškai tobulėjančius mokytojus ir efektyviai naudoti turimus materialinius išteklius.

Vizija

 

Klaipėdos Vydūno gimnazija – savitos ugdymo kultūros, moderni, atvira kaitai, besimokanti organizacija, padedanti asmeniui įgyti bendrąsias ir menines kompetencijas, atitinkančias pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, perimti humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, formuotis kaip kūrybiška ir atsakinga, gebanti bendrauti ir bendradarbiauti, efektyviai veikti šiuolaikinėje visuomenėje asmenybė. 

Gimnazijos daina

Žodžiai Lilijos Bručkienės
Muzika Remigijaus Mockaus

Balta tyla viltingai atkartoja pradžią,
Kada visi mes stovime ant slenksčio.
Kada visi mes galime sukurti
Pasaulį didelį ir gražų.

O reikia tiek nedaug – tik patikėti,
O reikia tiek nedaug – tik panorėti,
O reikia tiek nedaug – tiktai pradėti,
Ir kursime pasaulį savyje.

Garsuos pražysta spalvos, veriasi pasauliai,
Ir paslaptis lyg žiedas išsiskleidžia,
Naujos dienos, skambios giesmės ir saulės
Jaunystės pasitikti skrenda.

O reikia tiek nedaug – tik patikėti,
O reikia tiek nedaug – tik panorėti,
O reikia tiek nedaug – tiktai pradėti,
Ir kursime pasaulį savyje.

 

Žodžiai Lilijos Bručkienės
Muzika Remigijaus Mockaus