Mokyklos administracija

 

Gimnazijos direktorius Arvydas Girdzijauskas, socialinių mokslų daktaras, I vadybinė kategorija

 
 
 
 
 

 

El. paštas: arvydas.girdzijauskas@vyduno.lt 

Tel. 846 41 10 05, dirbant nuotoliniu būdu gimnazijos vadovas pasiekiamas tel. 865995108


Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Stefanija Šakinienė, II vadybinė kategorija

Vadybinės funkcijos

El. paštas: stefanija.sakiniene@vyduno.lt

Tel. 846 41 10 12


Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Algimantas Staišiūnas

Vadybinės funkcijos

Tel. 846 41 10 03

El. paštas: algimantas@vyduno.lt