Korupcijos prevencija

ATSAKINGI ASMENYS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ – DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI Ramunė Vaičienė

Kontaktai, kuriais galima pranešti apie korupciją:

Tel. (8 46) 41 10 12

El. p. korupcija@vyduno.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus 17 straipsnio 5 dalimi, sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • direktoriaus pavaduotojas.
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, el. paštu: pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje STT karštoji linija
  • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (SAM): nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004 arba el. paštu korupcija@sam.lt

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ  NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2021 m. – negautas nei vienas pranešimas;

2022 m. – negautas nei vienas pranešimas;

2023 m. – negautas nei vienas pranešimas.

Daugiau informacijos antikorupcine tema

Mokymai

Skaitykite, sužinokite ir atlikite testus! Baigę kiekvienus mokymus gausite patvirtinantį sertifikatą!

Mokymai

Skaitykite, sužinokite ir atlikite testus! Baigę kiekvienus mokymus gausite patvirtinantį sertifikatą!