Korupcijos prevencija

Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Vaičienė, el.p. ramune.vaiciene@vyduno.lt

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:

telefonu: 8 46 411005; el. paštu: rastine@vyduno.lt

 

Daugiau informacijos antikorupcine tema

Korupcijos prevencijos programa 2020-2022 m.

Korupcijos prevencijos programos  2020-2022 m. įgyvendinimo priemonių planas