Biblioteka ir skaitykla

Klaipėdos Vydūno gimnazijos bibliotekoje komplektuojami leidiniai atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius bei ugdymo procesą. Bibliotekoje ir skaitykloje nuolat eksponuojamos teminės, mokinių kūrybinių darbų parodėlės, skirtos mokinių kūrybiškumo, socialinio, kultūrinio ugdymo puoselėjimui.

Ką galiu rasti apsilankęs mokyklos bibliotekoje ir skaitykloje?

  • Privalomąją bei laisvalaikio literatūrą, periodinius leidinius;
  • informaciją, skirtą karjeros ugdymui;
  • 31 skaitymo bei laisvalaikio vietas;
  • 4 kompiuterizuotas darbo vietas;
  • spausdintuvą ir kopijavimo aparatą;
  • 28 planšetes;
  • televizorių;
  • projektorių.                                                                                                                                                                                              SVARBIAUSIA – šiltą, draugišką ir  malonų aptarnavimą. Laukiame jūsų!!! 

Mokyklos bibliotekoje kaupiamas ir tvarkomas knygų fondas, analoginės ir skaitmeninės laikmenos.  Diegiama „Mobis“ informacinė sistema. Ši sistema leidžia automatizuoti visus bibliotekinius procesus nuo dokumento gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo. Bibliotekoje nuolat rengiamos parodėlės įvairia tematika, čia rasite informacijos ugdymo karjerai klausimais. Bibliotekos ir skaityklos darbuotojos bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, stengiasi patenkinti visus skaitytojų ir lankytojų lūkesčius. Mokyklos biblioteka ir skaitykla – tai ne tik knygų saugykla,  vieta kur galima susirasti reikalingą informaciją, čia galima puikiai praleisti laiką, pabendrauti. Ateikite, čia Jūs visada laukiami.

Bibliotekininkė  Inga Grodeckienė

Bibliotekos darbo laikas: I–V 8.00–17.00

Skaityklos vedėja Ilona Ivanauskienė

Skaityklos darbo laikas: I–V 10.30–14.30

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2023 m.

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2023 metais (NŠA I etapo projekto lėšomis)

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2023 metais (NŠA II etapo projekto lėšomis)

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2020 metais

Klaipėdos Vydūno gimnazijos bibliotekos (skaityklos) – informacinio edukacinio centro nuostatai

Naudojimosi Klaipėdos Vydūno gimnazijos biblioteka taisyklės

Naudojimosi Klaipėdos Vydūno gimnazijos skaitykla taisyklės

Naudojimosi kompiuteriu, internetu taisyklės ir interneto taikymo etikos normos

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo ataskaita 2019 m.