Mėnesio veiklos planas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos 2021 metų BIRŽELIO mėnesio veiklos planas

Veikla Laikas Vieta Dalyvauja Atsakingas
Koncertas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 1 d. Aktų salė 4m klasės mokiniai I. Šileikienė
Respublikinė 5-8 klasių mokinių  projektinių darbų konferencija, skirta Marijos Gimbutienės metams įprasminti. Pristatomas integracinis kūrybinis darbas. 2 d. 10 val. Vilniaus Maironio progimnazija nuotoliniu būdu 6 m klasės  mokinys Laurynas Bardauskis I. Bertulienė,

L. Bručkienė,

K. Gedbudienė.

Instruktažas Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vykdytojams. 4 d. 13 val. Biologijos kabinetas Airida Anužienė,

Daiva Imbrasienė,

Ida Mitkevičienė,

Audronė Ronkuvienė,

Vilma Petrošienė,

Aurelija Žvinklytė,

Liucija Kyguolytė,

Artūras Šniaukas,

Indrė Micienė,

Dalia Smilgevičienė,

Aurelija Čiuželienė,

Vaida Janavičienė,

Roma Pociutė,

Sonata Kazdailevičiūtė,

Vilma Sakalauskienė,

Ramunė Daukšienė

S. Šakinienė
Klasių vadovų susirinkimas. Klasių kultūrinio ugdymo programų aptarimas. 4 d. 14 val. Gimnazija 5-12 klasių vadovės A. Girdzijauskas,

V. Janavičienė

VGK posėdis. I savaitė 321 kabinetas VGK nariai J. Kipurienė,

R. Vaičienė

Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. I-II savaitės Online 5 – 10 klasių mokiniai M. Petrovienė,

D. Samienė

Valstybinis egzaminas. Lietuvių kalba ir literatūra. 7 d. 9 val. Gimnazija Vykdytojai S. Šakinienė
Paskaita „Saugi vasara“. 7 d. Online 3m ir 3t klasių mokiniai G. Burniauskaitė – Vendelienė
Klasės valandėlė su policijos pareigūne „Saugus eismas“. 7 d. Online 4 klasių mokiniai G. Burniauskaitė – Vendelienė
Paskaita „Mano svajonių atostogos“.

 

7 d. Online 2m ir 2t  klasių mokiniai Ž. Gedgaudienė
10 klasės mokinių baigiamasis dailės, muzikos ir teatro projektas. 7-8 d.

laikas tikslinamas

Online 10j ir10t klasių mokiniai J. Girdzijauskaitė,

K. Etnerytė,

V. Gvozdevienė,

K. Mickevičienė

Paroda „Juozui Apučiui – 85“. II savaitė Biblioteka 1-4 klasių mokiniai I. Grodeckienė,

I. Ivanauskienė

Jaunųjų bendrovių mugė EXPO 2021. 9 d. Vieta tikslinama 11 klasių mokiniai V. Janavičienė
8m klasės instrumentalistų baigiamasis egzaminas. 10 d. 12 val. Online 8m klasės instrumentalistai O. Malinauskienė,

I. Šileikienė

Respublikinė progimnazijų 5–8 ir gimnazijų 9–10 klasių mokinių konferencija  „Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta…“ (J. Jablonskis). Pristatomi trys  integraciniai kūrybiniai darbai. 10 d. „Verdenės“ progimnazija nuotoliniu būdu 6 m klasės mokiniai Nerilė Serapinaitė, Urtė Urbikaitė, Tadas Kučinskas I. Bertulienė,

L. Bručkienė,

K. Gedbudienė.

Instruktažas informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdytojams. 10 d. 14 val. Informacinių technologijų kabinetas

II aukštas

Julija Smirnova,

Olga Jurkevič,

Roma Pociutė,

Aušra Pagojutė

S. Šakinienė
Dorinio ugdymo, psichologijos ir socialinių mokslų  mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Mokslo metų aptarimas, veiklos isivertinimas. 10 d. 15 val. Gimnazija Metodinės grupės nariai D. Samienė
Valstybinis egzaminas. Informacinės technologijos. 11 d. 9 val. Gimnazija Vykdytojai S. Šakinienė
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Mokslo metų aptarimas, veiklos isivertinimas. 11 d. 13 val. Gimnazija Pradinių klasių mokytojos A. Ronkuvienė
Instruktažas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino (rašymo dalis) vykdytojams. 11 d. 13 val. Biologijos kabinetas Jūratė Kipurienė,

Artūras Šniaukas,

Lilija Bručkienė,

Vilma Gvozdevienė,

Ona Malinauskienė,

Vaiva Šaulienė,

Jonė Girdzijauskaitė,

Ida Mitkevičienė,

Vaida Janavičienė,

Dalia Smilgevičienė,

Tatjana Semionova,

Olga Jurkevič,

Audrutė Urbonavičienė,

Alvida Barasienė,

Kastytis Bartusevičius,

Nadžima Bartusevičienė

S. Šakinienė
Valstybinis egzaminas. Anglų k. klausymo, skaitymo, rašymo dalys. 14 d. 9 val. Gimnazija Vykdytojai S. Šakinienė
4d klasės baigiamųjų dailės darbų pristatymas. 14 d. Online 4d klasės mokiniai,   tėvai, mokytojai D. Smilgevičienė.

A. Žvinklytė-Rimšienė

4 klasių mokinių pradinės mokyklos baigimo renginiai.

 

15 d.

10 val. – 4m

11 val. – 4t

12 val.  – 4d

Mokyklos kiemas 4 klasių mokiniai R. Daukšienė,

D. Imbrasienė,

S. Kazdailevičiūtė

Tarptautinė mokinių informacinių technologijų konferencija MIK-14. 15 d. Online 5, 9 klasių mokiniai O. Jurkevič
Baigiamasis mokslo metų renginys „Voro vestuvės“. 16 d. 10 val. Mokyklos kiemas Pradinių klasių mokiniai G. Vaserienė
Konferencija „Atvirkščios pamokos atgarsiai“. 16 d. Gargždų „Minijos“ progimnazija nuotoliniu būdu 5-9 klasių mokiniai O. Jurkevič
Dailės klasių pokalbiai – metų veiklos pristatymai. III savaitė Vieta tikslinama 1-3dailės  klasių mokiniai, tėvai, mokytojai D. Smilgevičienė.

A. Žvinklytė-Rimšienė

Pradinukų dailės darbų paroda. III savaitė „Ruoniuko“ biblioteka Pradinių klasių mokiniai A.Žvinklytė-Rimšienė
Būsimų pirmų klasių mokinių tėvų susirinkimas. III savaitė Online Mokinių tėvai R. Daukšienė,

D. Imbrasienė,

S. Kazdailevičiūtė

Instrumento mokytojų metodinės grupės susirinkimas.

 

III savaitė Gimnazija Metodinės grupės nariai I. Šileikienė
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas.  Klasių kultūrinio ugdymo programų aptarimas. 17 d. 11 val. Gimnazija Pradinių klasių mokytojos A. Girdzijauskas,

A. Ronkuvienė

Atestacijos komisijos posėdis. 17 d. (laikas tikslinamas) Vieta tikslinama Atestacijos  komisijos nariai S. Šakinienė
Instruktažas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino (žodžiu dalis) vykdytojams. 18 d. 12 val. Biologijos kabinetas Diana Samienė,

Vilija Mačernienė,

Ilona Toliušienė,

Lina Krutkevičienė,

Ašra Pagojutė

S. Šakinienė
Valstybinis egzaminas. Anglų k. kalbėjimo dalis. 21-22 d. 9 val. Gimnazija Vykdytojai S. Šakinienė
Netradicinio ugdymo diena. Išlyginamoji diena, skirta mokiniams turintiems sunkumų. 21 d.   5-11 klasių mokiniai. Dalykų mokytojai
Kūrybinių darbų konkursas „Paklaida“. 21 d. Online 8m, 9m, 11m klasių mokiniai I. Bertulienė
Netradicinio ugdymo diena. Klasių susitikimų, išvykų diena. 22 d.   5-11 klasių mokiniai. Klasių vadovai
Baigiamasis mokslo metų renginys. 23 d. 10 val. Mokyklos kiemas 5-11 klasių mokiniai G. Vaserienė
Mokytojų tarybos posėdis. 23 d. 12 val. Aktų salė Visi mokytojai A. Girdzijauskas
Kūrybinių eksperimentų sesija-virtuali interpretacijų paroda „Atsiverk, pažink, suprask“. 25 d. Online 8m, 9m, 11m klasių mokiniai

 

I. Bertulienė,

V. Šaulienė

Brandos atestatų įteikimo šventė. Liepos 23 d.

17 val.

Aktų salė Dvyliktokai G. Vaserienė