Mėnesio veiklos planas

 

Klaipėdos Vydūno gimnazijos 2021 metų KOVO  mėnesio veiklos planas

 

Veikla Laikas Vieta Dalyvauja Atsakingas
         
Susitikimas su 8 klasių vadovėmis. 2 d. 11. 40 val. Online 8 klasių vadovės A. Girdzijauskas
Vidurinio ugdymo programos pristatymas. 2 d. 12 val. Online 10t klasės mokiniai S. Šakinienė
Prevencinis mėnuo „Mėnuo Be Patyčių“. Visas mėnuo Online 1, 5-10 klasių mokiniai G. Burniauskaitė-Vendelienė,

Ž. Gedgaudienė,

S. Lukienė

9-10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas. 2 d. Online 10t klasių mokiniai Karolina Palubeckytė,

Nojus Sandovas

K. Gedbudienė
Fizikos žinių šventė. 3 d. Online 8-12 klasių mokiniai R. Pociutė ir KTU dėstytojai
Vidurinio ugdymo programos pristatymas. 3 d. 14 val. Online 10j klasės mokiniai S. Šakinienė
Paskaitos   „Skirtingi ir panašūs. Lytiškumas”.  3 d.

7 ir 8 pamokos

Online 10 klasių mokiniai S. Lukienė
Geografijos žinių konkursas „Mano gaublys“. 3-4 d. Online 6-12 klasių mokiniai J. Purickienė
Klaipėdos miesto ir regiono gimnazijų mokinių Antikos

kultūros žinių konkursas „Veni. Vidi. Vici“ 

4 d. 14 val. GOOGLE MEET platforma,

,,Žemynos“ gimnazija

10-11 klasių mokiniai I. Kastravickienė,

A. Mėlynienė

Klaipėdos miesto 8 klasių dorinio ugdymo olimpiada. 4 d. Online 8 klasių mokiniai I. Aleksienė,

L. Stankevičienė

Kultūrinio ugdymo pamokos „Kiekvienas žmogus- tai pasaulis”. 4-5 d. Online 1 ir 5d klasių mokiniai Ž. Gedgaudienė
Regioninė ekonomikos olimpiada. 5 d. Online 12m klasės mokinys Gvidas Ruskevič V. Janavičienė
Klaipėdos miesto matematikos olimpiada. 5 d. Online 5-8 klasių mokiniai V. Mačernienė
Klasių vadovų susirinkimas. 5 d. po 6 pamokų Online 5-12 klasių vadovės A. Girdzijauskas
Respublikinė muzikos olimpiada. 6 d. 9 val. Online 8m klasės mokinys Nojus Tverijonas ir 7m klasės mokinys Vasaris Juška I. Bertulienė,

J. Girdzijauskaitė

Integruota pamoka „Kvadratinės lygtys IT ir matematikos pamokoje“. 8 d. Online 10t klasės mokiniai O. Jurkevič,

I. Toliušienė

Kultūrinio ugdymo pamokos „Efektyvūs savipagalbos būdai”.

 

10 d.

7 ir 8 pamokos

Online 10 klasių mokiniai S. Lukienė
Virtualus žaidimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui. 10 d.

per 5 pamoką

Online 10-12 klasių mokiniai ir mokytojai Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinės grupės mokytojai
Virtualus žaidimas „Nepriklausomybės link”. 10 d.

 

Gimnazijos tinklapis

(vyduno.lt )

9 mt ir 9 dt – žaidimo autoriai. Žaisti galės visi norintys M. Petrovienė

O. Jurkevič

Elektroninis matematikos testavimas. 12 d. Online 12 klasių mokiniai, pasirinkę matematikos egzaminą S. Šakinienė
Seminaras „Mokytojo asmeninių galių laboratorija: gilesnio savęs pažinimo, (savi)motyvacijos, pagalbos bei bendradarbiavimo stiprinimas”. 12 d. 12-15 val. Online Visi mokytojai R. Vaičienė
Respublikinis Undinės Nasvytytės vardo skaitovų konkursas. 13 d. Online 10t klasės mokinės Viltė Kuprytė ir Agnietė Kučinskaitė, 12 d klasės mokinė Gabrielė Neverauskaitė K. Etnerytė,

L. Galkauskienė

Tarptautinis žemėlapių konkursas „Mano ateities pasaulis“. Iki kovo 15 pateikti darbus Online 6-8 klasių mokiniai J. Purickienė,

K. Mickevičienė

„Lietuvių kultūros savaitė”. Visas mėnuo Online,

Kaliningrado 40 gimnazija

9 klasės mokinė Rugilė Miliūtė,

11 d klasės mokinė Kotryna Račkutė

T. Semionova,

S. Želnytė

 

Tarptautinis projektas Exchanges for all   „Online dance with Pako from Portugal”.  Integracija su anglų kalba. Visas mėnuo Online 1m ir 5-ų klasių mokiniai I. Aleksienė,

A. Barasienė,

 

Matematikos konkursai: „Kengūra 2021“, „Olympis  2021-Pavasario sesija“, 3-4 klasių mokinių Klaipėdos miesto matematikos olimpiada. Visas mėnuo Online 1-4 klasių mokiniai Pradinių klasių mokytojos
Paroda  „Tokia žiema”.

Pristatoma 2d ir 4d mokinių kūryba, įkvėpta gamtos grožio, M. K. Čiurlionio paveikslų ciklo „Pasaulio sutvėrimas”, mokslo žinių, žaidimo žodžiais ir programavimo eksperimentų.

Visas mėnuo Gimnazijos tinklapis,

fb puslapis „Dailės kampas. Klaipėdos Vydūno pradinukai”

2d ir 4d klasių mokiniai A.Žvinklytė-Rimšienė,

E. Ramonienė,

D Imbrasienė

 

Kultūrinio ugdymo pamokos „Žaisdami draugaujame”. II –III savaitės Online 6-7 klasių mokiniai Ž. Gedgaudienė
Kūrybinė penktokų savaitė  „Jaunieji talentai”.  Kūrybinių darbų eksponavimas mokyklos internetinėje svetainėje. II –III savaitės Online 5 klasių mokiniai G. Burniauskaitė-Vendelienė
Akcija „Savaitė BE NAMŲ DARBŲ“. III savaitė   1-12 klasių mokiniai Visi mokytojai
Raiškaus skaitymo konkursas 2-4 klasėms anglų kalba

„Let’s colour the world”.

15-31 d. Online Miesto mokyklų mokiniai A. Anužienė,

L. Krutkevičienė,

I. Micienė

PUPP bandomieji testavimai. Lietuvių kalba. 15 d. 12.30 val. Online 10 klasių mokiniai S. Šakinienė
Anglų kalbos konkursas 6 klasėms “Spelling day”. 16 d. Online Dalyvių sąrašas tiklinamas K. Gedbudienė,

V. Petrutis

PUPP bandomieji testavimai. Matematika. 17 d. 9.00 val. Online 10 klasių mokiniai S. Šakinienė
Geografijos olimpiada miesto etapas „Ramiojo vandenyno regionas“. 17 d. Online 10-12 klasių mokiniai J. Purickienė
Klaipėdos regiono „EXPO mugė“. 17 d. Online MMB komanda V. Janavičienė
VGK posėdis „Pritaikytų programų ir mokinių, turinčių SUP, pasiekimų lapų peržiūra ir aprobavimas“. III savaitė Online Pakviesti mokytojai ir VGK nariai J. Kipurienė
Paskaita „Mokymosi ir išsilavinimo galimybės“. III savaitė Online 8 klasių mokiniai V. Janavičienė
Paskaita „Kodėl žmonės dirba? Pažink save“ III-IV savaitės Online 5 klasių mokiniai G. Burniauskaitė-Vendelienė
Virtualios pamokos-susitikimai su menininkais, dalyvaujančiais ŠMC projekte. III-IV savaitės Online

ŠMC

1-12 klasių mokiniai Dailės mokytojos
Kūrybinių darbų, skirtų Žemės dienai, pristatymas- edukacinė pamokėlė „Kaip sukonstruoti vabzdžių viešbutį“. 17 d. Online 5d – dalyviai

(keramikos būrelis),

5m – stebėtojai

K. Mickevičienė
Tiriamųjų kūrybinių darbų apie Klaipėdos miesto aplinkos taršos situaciją pristatymas.  17 d. Online 6m – dalyviai,

6d – stebėtojai

S. Želnytė
Virtuali dailės darbų paroda, skirta Žemės dienai „Tau davė gyvenimą…” 20 d. Klaipėdos Vydūno gimnazija Facebook 1-12 klasių mokiniai S. Želnytė,

A. Žvinklytė-Rimšienė

Susitikimas su iliustratore Lina Itagaki. 23 d. per 4 pamoką Online 2d, 3d ir 4d klasių mokiniai R. Vaičienė,

A. Žvinklytė-Rimšienė

Kūrybinių darbų paroda „Pradžios taškas – dailė“. IV savaitė Gimnazijos tinklapis, fb puslapis „Dailės kampas. klaipėdos Vydūno pradinukai” 4d klasės mokiniai A. Žvinklytė-Rimšienė,

V. Šaulienė,

D. Imbrasienė

 

Konferencija „Mažieji technologijų kūrėjai“. 24 d. Online

Šiaulių Juventos progimnazija

4d klasės mokiniai D. Imbrasienė
Likas „Aš rūšiuoju“. 24 d. per 8 pamoką Online 5-8 klasių mokiniai Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės mokytojai
Paskaita  „Bendraukime be patyčių”.

 

24 d. Online 8 klasių mokiniai S. Lukienė
Balandžio mėnesio planavimas. 26 d. 11.40 val. Online Metodinių grupių atstovai R. Vaičienė
Pradinių klasių mokytojų metodinis susirinkimas. Svarstomas  mokinių  pažangos ir pasiekimų vertinimo pradinio ugdymo pamokose aprašo papildymas. 26 d. Online Pradinių klasių mokytojos A. Ronkuvienė
Koncertas-edukacija. Animacinių filmukų muzika.

 

Laikas derinamas Online L/d

„Pranciškaus paukšteliai”, „Saulė ir mėnulis” vaikams

Fleitininkai A. Gaubienė
Kultūrinio ugdymo pamokos pradinkams „Profesijų mugė“. IV savaitė Online 5-8 klasių mokiniai G. Burniauskaitė-Vendelienė,

Ž. Gedgaudienė,

R. Vaičienė

Č. Kudabos geografijos konkursas. 27 d. Online 6–12 klasių mokiniai J. Purickienė
S. Vaitekūno geografijos konkursas. 27 d. Online 8 klasių mokiniai J. Purickienė
Integracinio projekto, skirto Metų poezijos knygų rinkimams, pristatymas. 29-31 d. Online 9 klasių mokiniai I. Bertulienė,

K. Etnerytė,

I. Kastravickienė, 

T. Semionova

Anglų kalbos konkursas 7 klasėms „Spelling Bee”. 31 d. Online Dalyvių sąrašas tiklinamas A. Anužienė,

L. Krutkevičienė,

I. Micienė