Mėnesio veiklos planas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos 2022 metų SAUSIO  mėnesio veiklos planas

 

Veikla Laikas Vieta Dalyvauja Atsakingas
Seminaras „Draugiškos grumtynės, konfliktas, patyčios- kada sakyti STOP? Reagavimo į patyčias ir žeminantį elgesį pagrindai“. 4 d.

9.00-13.30 val.

Online Visi mokytojai R. Vaičienė
Respublikinė mokytojų konferencija „STEAM pamoka- jungtys, iššūkiai, atradimai“. 5 d.

10.00-15.00 val.

Online registruotis per semiplius I. Micienė,

R. Vaičienė

Metodinė diena „Norvegijos švietimo sistemos pristatymas. Dirbtinio intelekto „LearnLab“ programa, jos panaudojimo galimybės. Erasmus+ projektų pristatymas“. 6 d.

9.00-11.00 val.

Aktų salė Visi mokytojai A. Girdzijauskas,

I. Micienė

Respublikinis matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkursas „Piešinys – matematikos uždavinys“. Iki sausio 31 d. Online 5-12 klasių mokiniai IT ir matematikos mokytojos
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija”, skirta 1991 m. sausio 13 –ąjai. 13 d. 8.00 val. Gimnazija 1-12 klasių mokiniai M. Petrovienė,

D. Samienė

Konferencija ,,Matau pasaulį kitokį“. Tiksinama Aktų salė 11-ų klasių mokiniai A. Girdzijauskas,

V. Gvozdevienė,

I. Kastravickienė,

K. Mickevičienė,

S. Želnytė

Dainų dainelės miesto etapas. Tiksinama   Mokyklos ansambliai I. Bertulienė,

J. Girzijauskaitė

Tarptautinis epistolinio rašinio konkursas. Tiksinama   5-8 klasių mokiniai Lietuvių k. mokytojos
Buvusių mokinių sėkmės istorijos. Visas mėnuo   8-12 klasių mokiniai Ugdymo karjerai darbo grupė
Jaunųjų filologų konkursas (vertimų sekcija). Tiksinama   9-11 klasių mokiniai L. Bručkienė,

L. Krutkevičienė

Virtualios dailės parodos. Visas mėnuo fb paskyrose

„Klaipėdos Vydūno gimnazijos dailininkai”, „Dailės kampas”

1-12 klasių mokiniai Dailės mokytojos
Klaipėdos miesto chemijos olimpiada. 14 d. Online 9 – 12 klasių mokiniai J. Dirginčienė
Paskaita „LAMA BPO naudojimosi galimybės, prašymų pildymas“. 17 d.   IV gimnazijos klasių mokiniai V. Janavičienė
Paskaitos „VU ir VGTU studijų programų pristatymas“. III savaitė Online 11-12 klasių mokiniai R. Vaičienė
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada. 20 d. Tiksinama 11 klasių mokiniai K. Gedbudienė,

V. Petrutis

Klaipėdos miesto biologijos olimpiada. 21 d. Online 9 – 12 klasių mokiniai N. Bartusevičienė
Paskaita „Ką veikti baigus 10 klasę?“. IV savaitė   II gimnazijos klasės V. Janavičienė
Dailės olimpiados  „Laikmečių atradimai“ I etapas. IV savaitė 215 kabinetas 8-12 klasių mokiniai K. Mickevičienė,

T. Semionova,

S. Želnytė

Integracinis dailės, anglų k. ir kultūrinio ugdymo projekto pristatymas „Baltų ženklai”. Tiksinama   7m klasės mokiniai K. Gedbudienė,

S. Želnytė

Integruotos dailės, muzikos ir kultūrinio ugdymo projekto „Kūrybinio mąstymo įpročiai pagal M. K. Čiurlionį” pristatymas-paroda. Tiksinama Šviesos alėja 6m klasių mokiniai I. Bertulienė,

S. Želnytė

 

Klaipėdos miesto fizikos olimpiada. 27 d. Online 9 – 12 klasių mokiniai R. Pociutė
Vasario mėnesio planavimas. 28 d. 11.40 val. Lietuvių k. kabinetas Metodinių grupių atstovai R. Vaičienė
Mokytojų tarybos posėdis. 28 d. 14 val. Aktų salė Visi mokytojai A. Girdzijauskas
Nacionalinis prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas. 29 d. KTU 10 klasės mokinys

G. Vilkas

V. Mačernienė,

V. Šamrina