Mėnesio veiklos planas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos 2022 metų birželio mėnesio veiklos planas

 

Veikla Laikas Vieta Dalyvauja Atsakingas
Integruotos veiklos su 10 mt ir 10 dt klasėmis (anglų kalba ir matematika). gegužės 30 d. – birželio 3 d.   10 mt ir  10dt klasių mokiniai L. Krutkevičienė,

A. Pagojutė

Valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. 1 d. 9 val. Gimnazija Vykdytojai S. Šakinienė
Respublikinė/tarptautinė bendrojo lavinimo mokyklų mokinių virtuali socialinio piešinio paroda „Vaikystė ir džiaugsmas“. Birželis Paroda eksponuojama Šatrijos Raganos gimnazijos interneto svetainėje 5-ų klasių mokiniai G. Burniauskaitė – Vendelienė,

K. Mickevičienė

Netradicinio ugdymo diena. Išvyka į jūrų muziejų. 1 d. Klaipėdos jūrų muziejus 1-4 klasių mokiniai Pradinių klasių mokytojos
Psichodrama pagal I. Šeiniaus ,,Kuprelis”. 1 d. I. Kanto bibliotekos Meno skyrius 9md klasės mokiniai L. Bručkienė
Netradicinio ugdymo dienos. Išvykų dienos. 1-2 d.   5-12 klasių mokiniai Klasių vadovai,

mokytojai

„Vydūniškų“ marškinėlių diena. 3 d. Gimnazija Visi mokytojai  
Valstybinio anglų kalbos egzamino instruktažas. 3 d. 14 val. Biologijos kabinetas Vykdytojai S. Šakinienė
Pranešimas „Mokinių, turinčių SUP, savo gebėjimų, žinių ir įgūdžių įsivertinimo pamokoje lentelė”. 3 d. PŠKC J. Kipurienė J. Kipurienė
Kūrybinės dirbtuvės. 4 d. 11.00-12.30 val. LMTA Klaipėdos fakultetas 6 m, 7m ir 8m koncertinio choro dalyviai I. Bertulienė,

J. Girdzijauskaitė

XIII nacionalinio moksleivių muzikos kūrinių konkurso  ,,Mano nata” baigiamasis koncertas.  4 d. Lietuvos ir teatro akademijos Didžioji salė, Vilnius A. Vozgirdaitė, 6m klasė I. Bertulienė
Netradicinio ugdymo diena. Išvykos diena. 6 d.   1-4 klasių mokiniai Pradinių klasių mokytojos
Netradicinio ugdymo diena. 6 d.   5-11 klasių mokiniai G. Vaserienė
5 teatro klasės gastrolės. 7 d. Šventosios pagrindinė mokykla 5t klasės mokiniai L. Galkauskienė,

V. Pabrėžienė

Labai gerai besimokančių mokinių ir konkursų nugalėtojų fotografavimas. 7 d.   Mokiniai G. Vaserienė
4 dailės klasės baigiamųjų dailės darbų pristatymas „Kas yra laisvė?”.

 

7 d. 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpė 4d klasės mokiniai, jų tėvai D. Staišiūnienė,

A. Žvinklytė- Rimšienė,

D. Smilgevičienė

3t klasės kompozicija tėvams „Įžymių žmonių vaikystė“. 7 d. 17 val. Teatro klasė 3t klasės mokiniai K. Remeikienė,

V. Petrošienė

Pradinių klasių kultūrinio, pažintinio ir patyriminio projekto „Klaipėdai 770. Ką reiškia būti klaipėdiečiu?“

baigiamasis renginys.

8 d. 3 pamoka Aktų salė 1-4 klasių mokiniai V. Petrošienė,

E. Ramonienė,

A. Ronkuvienė

7-12 klasių fizikos praktinių darbų konferencija.

 

8 d. 16 val.   8d ir 8t klasių mokiniai N. Bartusevičienė,

I. Micienė,

R. Pociutė,

V. Šamrina

Edukacija „Savanorystės galimybės I. Simonaitytės bibliotekoje“. 8 d. I. Simonaitytės biblioteka 9md klasės mokiniai L. Bručkienė
1d klasės kūrybos pristatymas. 8 d. 16 val. I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpė 1d klasės mokiniai, jų tėvai D. Imbrasienė,

D. Smilgevičienė,

V. Šaulienė,

A. Žvinklytė- Rimšienė

Metodinės tarybos susirinkimas. II savaitė, data tikslinama Lietuvių kalbos kabinetas (313) Visi metodinės tarybos nariai V. Gvozdevienė

 

1d klasės mokslo metų baigimo šventė. 9 d. 1 pamoka Teatro klasė 1d klasės mokiniai D. Imbrasienė
Pradinių klasių mokslo metų užbaigimo šventė. 9 d. 3 pamoka Aktų salė 1-4 klasių mokiniai K. Etnerytė,

G. Vaserienė

XV Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada III turas. 9 d. Vilniaus kolegija 7d klasės mokinys

M. Punys

N. Bartusevičienė
Teatro klasių vaidinimai mokyklos bendruomenei. 9 d. nuo 3 pamokos Teatro klasė 5t, 6t, 7t, 8t, 9t klasių mokiniai L. Galkauskienė,

K. Remeikienė

Tapybos būrelio kūrybinių darbų parodėlė. 9 d. Šviesos alėja Tapybos būrelį lankantys mokiniai S. Želnytė
6 teatro klasės teatro vakaras tėvams. 9 d. 17 val. Teatro klasė 6t klasės mokiniai ir jų tėvai K. Remeikienė,

V. Šaulienė

10 klasės mokinių baigiamųjų dailės darbų paroda. Iki 10 d. I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinys 10d klasės mokiniai T. Semionova
Paroda „Žanui Žakui Ruso – 310 metų“. 10-16 d. Biblioteka Mokyklos bendruomenė I. Grodeckienė
Valstybinio informacinių technologijų egzamino instruktažas. 10 d. 14.45 val. 205 kabinetas Vykdytojai S. Šakinienė
„Mano tėvai manęs nesupranta“ – Forumo teatro metodika. 7t klasės susitikimas su tėvais. Data tikslinama Teatro klasė 7t klasės mokiniai ir jų tėvai O. Malinauskienė,

K. Remeikienė

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė 2022″ laureatų koncertas. 11-12 d. Lietuvos operos ir baleto teatras Mišrus ansamblis I. Bertulienė
Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė. 12 d. Klaipėdos vasaros estrada 5-8 klasių jaunių choras,

“Labas” choras,

2m klasė

I. Aleksienė,

I. Bertulienė,

A. Girdzijauskas,

J. Girdzijauskaitė,

V. Šaulienė

Valstybinis informacinių technologijų egzaminas. 13 d. Informatikos kabinetai Vykdytojai S. Šakinienė
Virtualios piešinių parodos. Visas mėnuo  fb „Dailės kampas“, „Klaipėdos Vydūno gimnazijos dailininkai“ 1-11 klasių mokiniai Dailės mokytojos
10 klasių mokinių, dalyvaujančių  Erasmus + projekte, susitikimas. 13 d. online 10 klasių mokiniai V. Pabrėžienė
Muzikos ir literatūros kūrybos vakaras. 13 d. 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyrius Visų pageidaujančių klasių mokiniai Lietuvių k. ir muzikos mokytojos

 

Projektinė savaitė, skirta Klaipėdos miesto jubiliejui Erasmus patiries pritaikymui. 13-20 d.   5-10 klasių mokiniai Klasių vadovai, dalykų mokytojai,

G. Vaserienė

Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 14 d. 10 val. 202 kabinetas Pradinių klasių mokytojos A. Ronkuvienė

 

„Gedulo ir vilties dienos“ minėjimas. 14 d.   8t klasės mokiniai M. Petrovienė
Seksualinio smurto prevencijos renginys (renginį ves policijos pareigūnė A. Studencova). 15 d. 10 val.

11 val.

Mokyklos kiemas 8m ir 8t klasių mokiniai A. Darginavičė
Tarptautinė mokinių darbų konferencija „MIK-15“. 15 d. KU 5-9 klasių mokiniai,

7 m klasės mokinys

G. Eidukevičius

O. Jurkevič,

J. Smirnova

Mokinių kūrybinių darbų paroda „Joninės – vasaros saulėgrįža“, skirta Rasų šventei. 17-23 d. Biblioteka Mokyklos bendruomenė I. Grodeckienė,

I. Ivanauskienė

Projektinės savaitės pristatymas. 20 d. 9 val. Aktų salė 5-10 klasių mokiniai Klasių vadovai,

dalykų mokytojai,

G. Vaserienė

10m klasės muzikinio kūrybinio projekto ,,Bye?..” pristatymas.  20 d. 20 val. Vieta bus tikslinama 10m klasės mokiniai I. Bertulienė,

I. Kastravickienė

Mokymosi spragų likvidavimo diena, klasių savitvarkos diena. 21 d.   5-11 klasių mokiniai Dalykų mokytojai, klasių vadovai
Mokslo metų užbaigimo šventė. 22 d. 9 val. Mokyklos kiemas 5-11 klasių mokiniai G. Vaserienė
Atestacinės komisijos posėdis. 22 d.  (laikas bus patikslintas) 104 kabinetas Atestacinės komisijos nariai S. Šakinienė
Mokytojų gerosios patirties pasidalinimas „Klasių kultūrinių integracijų gerosios patirtys“. 23 d. 8-9.30 val. Aktų salė Visi mokytojai I. Bertulienė,

L. Bručkienė,

L. Krutkevičienė,

A. Pagojutė

Mokytojų tarybos posėdis. 11 val. Aktų salė Visi mokytojai A. Girdzijauskas
Atestatų įteikimo šventė. Liepos 15 d. 17 val. Aktų salė   G. Vaserienė,

K. Remeikienė