Mėnesio veiklos planas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos 2020 metų GRUODŽIO mėnesio veiklos planas

 

Veikla

Laikas

Vieta

Dalyvauja

Atsakingas

Scenos kalbos atsiskaitymas. V. Šekspyro sonetai

1 d.

ZOOM pamoka

8t klasės mokiniai

K. Etnerytė

Integruota anglų k., istorijos ir kultūrinio ugdymo pamoka „Vidurmžiai ir riteriai“

1 d. 10.55 val.

ZOOM pamoka

8d klasės mokiniai

V. Pabrėžienė,

D. Samienė

Kalėdinių ir naujametinių kompiuterinių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija 2020“

I savaitė

Informatikos pamokų metu

6-12 klasių mokiniai

J. Smirnova

Pasiruošimas kalėdniams renginiams, atsižvelgiant į esamą situaciją

I-II savaitės

 

5-12 klasių mokiniai

Klasių vadovai

Pradinių klasių projektas „Kalėdinis kaleidoskopas“

I-III savaitės

Gimnazija

1-4 klasių mokiniai

A. Barasienė,

D. Dirgėlienė,

D. Smilgevičienė,

A. Urbonavičienė,

A. Žvinklytė-Rimšienė

Respublikinis fizikos čempiontas

5 d.

Online

I-IV klasių mokiniai

R. Pociutė

Respublikinis konkursas „Jūros eskizai”

5 d.

S. Šimkaus konservatorija (bus siunčiamas įrašas)

4m, 5m klasių mokiniai

O. Malinauskienė,

I. Šileikienė

 

Scenos kalbos atsiskaitymas. Eilėraščiai

7 d.

ZOOM pamoka

5t klasės mokiniai

K. Etnerytė

Kalėdinės dirbtuvės

8 d., 8-9 pamokos

ZOOM pamokos

5-8 klasės mokiniai

T. Semionova

Edukacinės inovacijos Alfa kartos vaikų ugdymo(-si) procese

8 d. 14 val.

Sporto salė, aktų salė

Pradinių klasių mokytojos

D. Imbrasienė

E. Ramonienė

A. Ronkuvienė

Scenos kalbos atsiskaitymas. S. Aleksijevič „Paskutinieji liudytojai“

10 d.

ZOOM pamoka

9t klasės mokiniai

K. Etnerytė

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros, teatro bei kultūrinio ugdymo pamoka „Baimės akys didelės“ – improvizuotas šiurpių kūrimas klasėje

14 d.

ZOOM pamoka

6t klasė

E. Grikšaitė,

K. Etnerytė,

O. Malinauskienė

Scenos kalbos atsiskaitymas. Mitologinės sakmės

14-15 d.

ZOOM pamoka

6t klasės mokiniai

K. Etnerytė

Savaitė su L. van Bethovenu, minint jo 250-ąsias gimimo metines

14-18 d.

Muzikos pamokų metu

Visi gimnazijos mokiniai

Muzikos mokytojai

Kalėdinis koncertas (pagal situaciją)

15 d.

Aktų salė

2m klasės mokiniai

A. Gaubienė,

I. Šileikienė,

L. Šumskienė

Dreams$Teams  „Svajonių komandos” renginys

Data tikslinama

Online

7d klasės mokiniai

„Svajonių komandos“ dalyviai, A. Čuželienė

Festivalis „Senoji muzika”

16 d.

Vyturio progimnazija (bus siunčiamas įrašas)

3-10 klasių mokiniai

O. Malinauskienė,

I. Šileikienė

 

Ekspertų, pateikusių prašymus dalyvauti Vidurinio ugdymo programų atnaujinimo grupių darbe, vertinimas

Gruodžio mėn.

 

Nuotoliniu būdu.

Lilija Bručkienė, LKLMS valdybos narė

Informatikos olimpiada

Data tikslinama

Online

IV klasių mokiniai

O. Jurkevič

Netradicinio ugdymo diena – Kalėdinis renginys

18 d.

 

Pradinių klasių mokiniai

Pradinių klasių mokytojos

Sausio mėnesio planavimas

18 d. 11.40 val.

Online

Metodinių grupių atstovai

R. Vaičienė

Iliustruoto rašinio konkursas „Kada jaučiuosi laiminga

(-as)?“

20-31 d.

Logopedinis kabinetas, 

geriausi darbai – virtualioje erdvėje

1-5 kl. sup turintys mokiniai

J. Kipurienė

Metodinės tarybos susirinkimas

21 d.

online

Metodinės tarybos namai

V. Gvozdevienė

Metodinių grupių susirinkimai „2020 metų metodinės grupės veiklos įsivertinimas“

22-23 d.

online

Metodinių grupių nariai

Metodinių grupių pirmininkai

 

Vyksta svetainės atnaujinimo darbai

Todėl galimi laikini sutrikimai svetainėje.

Atsiprašome už galimus nesklandumus.