Informacija brandos egzaminus laikantiems eksternams!

 

Klaipėdos Vydūno gimnazija paskirta 2022–2023 m. m. brandos egzaminų bazine mokykla, t.y. mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją.

 Eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos, o pasirinktus egzaminus privalės laikyti pagrindinėje sesijoje.

Kartu su prašymu  bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo,  mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;

5) įmokos kvitą. Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į žemiau nurodytą banko sąskaitą.

Klaipėdos Vydūno gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Klaipėdos Vydūno gimnazija, 190910382
Gavėjo bankas:  AB Swedbank
Sąskaitos Nr. LT 46 7300 0101 5614 9537 (EUR)
Suma: 14,48 € (už vieną egzaminą, suma gali kisti pagal laikomų BE skaičių)
Mokėjimo paskirtis: už brandos egzamino(ų) laikymą

Informacija teikiama tel. 846 41 10 12

Dokumentai priimami 221 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val. arba siųsti el paštu indre.miciene@vyduno.lt

 

Daugiau informacijos apie egzaminus galite rasti:

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

Prašymo forma eksternams