Sveikiname!

Emilija B. iš 8 d klasės tapo respublikinio konkurso „Mano  Aleksandras Puškinas XIII“ nugalėtoja. Ji vertė iš rusų kalbos ir paskui meniškai apipavidalino A. Puškino eilėraštį., mokytoja O. Zub.