Puikūs laimėjimai Klaipėdos miesto biologijos olimpiadoje!

Sveikiname biologijos olimpiados I-IV gimnazinių klasių  mokinių Klaipėdos miesto etape laimėtojus:
          E. Katkutę, Imd,  II vieta,
          G. Neverauskaitę, IVd, III vieta,
          L. Šedytę, IVd, III vieta,
         L. Šlažaitę, IV m III vieta.
Biologijos mokytoja N.Bartusevičienė