Projektinės savaitės įspūdžiai!

Birželio 13-17 dienomis gimnazijoje vyko projektinė savaitė skirta Klaipėdos miesto jubiliejui, ERASMUS patirties pritaikymui. 

 Dalinamės mokinių darbais.

7m klasės mokiniai gilinosi į įvairias socialines problemas, domėjosi, kokią pagalbą galima būtų gauti Klaipėdoje, tyrinėjo Klaipėdos miesto apleistus pastatus bei kūrė jų ateities viziją.

 

 


KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJA

 Dovana Klaipėdai 

I md klasės projektas ,,Asmenybės kodas įskaitytas“

 Idėja

 Jauni kuria jauniems. Su Klaipėda susijusių asmenybių pristatymas jaunimui patraukliomis formomis. 

Projekto esmė  

Vydūno gimnazijos Imd klasės mokiniai rinko istorinę medžiagą apie  I. Simonaitytę, Vydūną, L. Stulpiną, I. Kantą, S. Dachą, Jie susitiko su įvairiais specialistais, lankėsi su tomis asmenybėmis susijusiose ir/ar jų įamžinimo vietose, tyrinėjo aplinką ir pristatymams paruošė jaunatviškas improvizacijas, kurios galėtų sudominti tikslines grupes, dažniausiai ten besilankančias. Pasirinktose vietose siūlomi QR kodai su šmaikščiais, netikėtais, į jaunimo pomėgius orientuotais pristatymais.

 

Turinys: asmenybė, siūloma QR kodo vieta, pasirinkimo pagrindimas ir pristatymo forma

 I. Simonaitytė – QR siūlomas prie I.Simonaitytės kalno.

Pagrindimas: vaikų ir jaunimo mėgstama vieta, netoliese nėra kultūrinių akcentų, vietos pavadinimas susijęs su rašytojos įprasminimu mieste.  

Pristatymo forma – jaunatviška ir žaisminga improvizacija TV laidos ,,Klausimėlis“ tema apie rašytoją ir jos gyvenimo, kūrybos fragmentus.

Reikėtų ,,Klausimėlio“ komandos leidimo naudoti jų formatą ir muziką, kad nepažeistume autorinių teisių.

Vydūnas – QR siūlomas prie Vydūno gimnazijos.

Pagrindimas: Vydūno skvere QR jau yra, jis labiau orientuotas į suaugusiųjų auditoriją. Pro mokyklos teritoriją praeina ne tik gimnazijos mokiniai, bet ir daug Žvejybos uosto rajone gyvenančio jaunimo.

Pristatymo forma – ironiškas pieštų lėlių spektaklis, supažindinantis su kūrėjo gyvenimo epizodais.

L. Stulpinas – QR siūlomas prie Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos (Naikupės g. 25).

Pagrindimas: kitose pirmąjį Lietuvos kapitoną įamžinančiose vietose informacijos yra pakankamai. Simboliškai įprasminta būtų ugdymo įstaiga, kurios misijoje minimas Lietuvos kaip jūrinės valstybės vertybinių nuostatų ir tradicijų puoselėjimas.  

Pristatymo forma – memai, kuriuose intriguojančius faktus pristato pats personažas L. Stulpinas.

S. Dachas – QR siūlomas prie Taravos Anikės skulptūros.

Pagrindimas: kitose vietose informacijos yra daug. Tai populiari aikštė, kurioje lankosi ir jauni žmonės.

Pristatymo forma – S. Dacho instagramo profilis su soc.tinklo elementais (draugais, sekėjais, dienos faktais, pomėgiais ir t.t.). Galima lengvai pildyti, dėti įvairią informaciją. 

I.Kantas – QR siūlomas prie buvusios Šv. Jono bažnyčios.

Pagrindimas: prie Klaipėdos m. savivaldybės viešosios I. Kanto bibliotekos ar joje informacijos yra nemažai. Pats I. Kantas Klaipėdoje niekada nesilankė, o numanoma jo senelio lankytina vieta buvo Šv. Jono bažnyčia. Tai dabar populiari vieta, kuriai trūksta interaktyvių kultūrinių nuorodų.

Pristatymo forma – sumontuoti ir įgarsinti komiksai apie įdomius  I. Kanto gyvenimo epizodus.

 

Galimybės: patiems darbams atlikti mokiniai turėjo tik kelias dienas ir elementarias priemones, todėl pristatymų kokybė (garsas, vaizdas) ne visada tinkami. Susidomėjus atitinkamoms institucijoms juos galima koreguoti. Esame atviri pastaboms ir pasiūlymams. Projektas galėtų būti tęstinis arba jį toliau galėtų realizuoti kūrėjai profesionalai.

Norėtųsi, kad prie lankytinų objektų atsirastų ne tik į akademinę bendruomenę orientuotų pristatymų, bet ir tokių, kurie pasiektų ir sudomintų jaunuosius klaipėdiečius.

 

Pridedame 5 lapus su QR kodais užkoduota pristatymų medžiaga.

 

Projekto vadovė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, auklėtoja L. Bručkienė

Dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A. Mėlynienė

Mokyklos projektinio mokymo savaitės vadovė pavaduotoja ugdymui G. Vaserienė.