Muzikinė šventinė dovana!

Artėjant gražiausioms metų šventėms nuoširdūs mokinių sveikinimai gimnazijos bendruomenei!

 

          Pasiklausykite jaunųjų instrumentalistų atliekamų kūrinių.  Mėgaukitės meninių kolektyvų nuotaikingomis, skambančiomis dovanomis!

 

          Pasitikime šventes pakilia nuotaika ir pabūkime drauge!

 

William Gillock – Iškilminga Sarabanda ir Vasaros kapričio. Atlieka Ž. Medelinskas, 3 m, mokytoja O.Malinauskienė


 

E.Gnesina „Rytas aušta“ ir W.Palmer „Žuvyčių šokis“. E. Bogdan, 2 m, mokytoja O. Malinauskienė


 

Jojann F. Burgmüller  Baladė op. 100 Nr. 25, atlieka B. Cirtautaitė, 5 m, mokytoja I.Šileikienė


 

J. S. Bachas  Žiga C- dur atlieka B. Cirtautaitė, 5 m, mokytoja I. Šileikienė

 


 

Senovinį šokį „Canario” fleita atlieka L. Dombrauskaitė, 4 m ir mokytoja A.Gaubienė


 

Garland „In the mood“ – A.Grabys, 4 m, mokytojas R. Kalvėnas

 


W.A. Mozart „Mažosios nakties serenada” – T.Kučinskas, 6m, mokytoja A. Gaubienė


 

H.Lemmermann „Bongo bongo“. Muzikinę dovaną pristato Mišrus ansamblis, mokytoja I. Bertulienė


 

„Let It shine!” Merginų vokalinis ansamblis kviečia pasidžiaugti šventine, stebuklinga šviesa, mokytoja I.Bertulienė

 


 

Hans Nyberg Psalmė 149 „Cantate Domino“ atlieka Mišrus choras, vadovė I. Bertulienė, V. Šaulienė

 

Ramaus ir jaukaus švenčių laukimo!