Muzikantų pasiekimai!

Klaipėdos miesto muzikos olimpiados rezultatai:
I vietų diplomus savo kategorijose pelnė Ad. Vozgirdaitė, 8 m ir P. Stoškutė,10mt,
II vietų laimėtojai E. Mozūraitytė, 7 m ir N. Tverijonas, 11 md.
Mokinius olimpiadoms ruošė mokytojos Jonė Gidzijauskaitė-Pocienė ir Ingrida Bertulienė.

Sulaukėme konkurso „Dainų dainelės“ rezultatų. Net trys gimnazijos ansambliai: 3-4 klasių ansamblis, mišrus 8-9 klasių bei mišrus 10-12 klasių ansambliai pakviesti į kitą etapą, jų dainavimu galėsite pasimėgauti per TV ekranus. Ansamblių mokytojos Rūta Girdzijauskienė ir Ingrida Bertulienė.

 
Sveikinimai mokiniams ir mokytojoms!