Mokymasis netradicinėse erdvėse Vilniuje

Kartais viena diena būna tokia kupina, kad jos užtektų ilgam. Vakar  9 md klasės mokiniai išgyveno panašų patyrimą – intensyvią emocijų, ieškojimų, atradimų, lėkimo, stabtelėjimo, pasitikėjimo, tikėjimo, įspūdžių, bendrystės ir nuovargio dieną. Geografija autobuse analizuojant Lietuvos klimato specifiką ir kaitą, ekskursija Seime (istorija, pilietiškumas, dailėtyra, architektūra – viskam atsirado vietos), paskui fizikos, matematikos, literatūros pamokos Vilniaus gynybinės sienos bastėjos muziejuje, ypatinga edukacija Nacionalinėje dailės galerijoje.
Visų pirma už šitą suteiktą galimybę visų vardu dėkojame Seimo narei, habil. dr. profesorei Vilijai Targamadzei – be jos entuziazmo ir noro dalintis patirtimi jaunoji karta būtų to neišvydusi. Puikios pilietiškos pozicijos pamokos. Ačiū ekskursiją Seime vedusiam specialistui. Visą dieną kartu veikė ir įvairių ieškojimų bendražygė edukatorė iš Klaipėdos Inga Norkūnienė, ir jos nuostabusis keturkojis draugas Kuršis. Taip pat ačiū tiems edukatoriams, kurie šiltai priėmė Vilniaus kultūros įstaigose ir dalijosi ne tik savo žiniomis, bet ir emocijomis. Taip pat dėkojame mokytojams, kurie ryžosi iššūkiui ir paruošė pamokas netradicinėse erdvėse.
Kad būtų sukurtas šitas stebuklas, veikė labai daug geranoriškų žmonių. Jie su jaunąja karta pasidalijo savo laiku, žiniomis, energija. Pasidalijo tuo, ką bendražmogiška prasme turi geriausio. Jau beveik naktį grižus prie autobuso stoviniuojantys ir niekaip išsiskirti negalintys vaikai buvo gyvas liudijimas – įspūdžiai, patirtys nematomomis gijomis jungia žmones į ypatingą bendrystę. Nuotraukos Lilijos Bručkienės ir Ingos Norkūnienės.