Mokymai „STEM: Inovatyvios matematikos ir gamtos mokslų programos“

Roma Pociutė, fizikos mokytoja, ir Viktorija Šamrina, matematikos mokytoja, dalyvavo mokymuose „STEM: Inovatyvios matematikos ir gamtos mokslų programos“. Šie mokymai  Erasmus+ KA1 projekto „Integracinių modelių kūrimas“ dalis. Mokymai vyko 5 dienas, Ispanijos sostinėje Barselonoje.

Pagrindinė mokymų tema – nauji ir inovatyvūs matematikos bei gamtos mokslų mokymo metodai pagal Erasmus plius programos prioritetus. Mokymų metu didelis dėmesys buvo skiriamas praktinei, patyriminei veiklai integruojant įvairius mokymo dalykus. Mokymuose dalyvavo mokytojų komandos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Graikijos ir Italijos. Užsiėmimų metu dalyviai aktyviai dalinosi savo darbo patirtimi ir veiklų pavyzdžiais. Buvo pristatyti keli patyriminės veiklos projektai:

  • „Išmanusis šiltnamis“, kur mokiniai, sukūrę automatizuotą laistymo sistemą, augino prieskonines žoleles šiltnamyje ir teikė jas mokyklos valgyklai – praktiškai prisidėdami prie tvarumo politikos ir tirdami mokosi sveikos gyvensenos ypatumų;
  • „Šiltasis namas“, kur mokinai nuo brėžinio iki konkretaus modelio kūrė namo, atitinkančio tam tikros šiluminės varžos standartus, projektą;
  • „Saulės judėjimo grafiko sudarymas, naudojant trigonometrines funkcijas“, kurio metu mokiniai turėjo tiesiogiai stebint dangaus kūnų judėjimą įvairiais laikotarpiais, aprašyti gamtos dėsnius matematinėmis formulėmis, ir t.t.

Mokymų dalyviai buvo skatinami patys išbandyti projektų, patyriminių veiklų kūrimo metodikas ir kurti STEM veiklos aprašus – planus. Ne mažiau smagi buvo pažintinė-kultūrinė mokymų programa gamtos mokslų muziejuje. Mokytojos parsivežė idėjų, būdų kaip dar efektyviau vaikus įtraukti į mokymosi procesą, organizuojant patyriminį mokymą(si). Visos įgytos žinios bus taikomos mūsų mokyklos mokymosi procese.