Lietuvių kalbos savaitė

 
Apie gimnazijoje vykusią lietuvių kalbos savaitę skaitykite Klaipėdos Vydūno gimnazijos filologų oazė paskyroje:
 

https://www.facebook.com/Klaip%C4%97dos-Vyd%C5%ABno-gimnazijos-filolog%C5%B3-oaz%C4%97-104451364598680/