I-oji vieta jaunųjų fizikų olimpiadoje!

 

Sveikiname V. Jušką Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių  jaunųjų fizikų olimpiadoje laimėjus I-ą vietą, mokytoja R.Pociutė.