Erasmus+ KA1 projektas „Integracinių modelių kūrimas ugdymo kokybei“

Vasario 21-25 dienomis startavo Erasmus+ KA1 projektas „Integracinių modelių kūrimas ugdymo kokybei“. Pirmosios žinių pasisemti išvyko  Vaida Janavičienė, etikos ir ekonomikos mokytoja, ir Vaiva Šaulienė, muzikos mokytoja. Jos  dalyvavo  5 dienų mokymuose Italijoje, Padujoje „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students‘ motivation and learning“.

Pagrindinė mokymų tema – mokymosi bendradarbiaujant taikymas pamokose ir neformalioje veikloje. Mokymų metu didelis dėmesys buvo skirtas skaitmeninių programų naudojimui, kurios padeda ne tik aktyviam mokinių įsitraukimui, bet ir atveria didesnes nuotolinio mokymo(si) galimybes.  Naudojant  programėles mokiniai atlieka mokymosi užduotis ne tik kūrybiškai, bet ir bendradarbiaudami, bei atliepdami  XXI a. kompetencijas.  Mokymų dalyviai buvo skatinami patys išbandyti mokymąsi bendradarbiaujant ir atlikti STEAM veiklas neformalioje aplinkoje. Ne mažiau smagi buvo  pažintinė-kultūrinė mokymų programa, skirta susipažinti su Padujos miesto istorija, architektūra ir kultūriniais objektais. Mokytojos parsivežė daug idėjų, būdų kaip dar aktyviau vaikus įtraukti į mokymosi procesą,  organizuoti mokymą(si) bendradarbiaujant. Visos parsivežtos žinios  buvo bus taikomos mūsų mokyklos mokymosi procese.