Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T2-8 patvirtintos vienam asmeniui per mėnesį atlygintinai teikiamų paslaugų, vykdant meninio ugdymo programą Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, kainos:
1–4 klasėse*

20,- €/mėn.*

5–8 klasėse 17,- €/mėn.
I–IV gimn. klasėse  8,- €/mėn.
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. liepos 27 d. Nr. T2-194 nustatyta pailgintos dienos grupės paslaugos kaina vienam asmeniui per mėnesį – 35,90 €, ją sumažinant 50%.
1–4 klasėse* 17,95 €/mėn.*

 * Iš viso už papildomas veiklas 1-4 klasėse mokama 37,95 €/mėn.

Gimnazijos buhalterijos tel. (8 46) 411 003.

 

Parama

2% gyventojų pajamų mokesčio – parama mokyklai
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190910382
Paramos gavėjo pavadinimas Klaipėdos Vydūno gimnazija
Buveinės adresas Sulupės g. 26, Klaipėdos m.
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT12 7300 0100 7735  5206