Pereiti į pagrindinį turinį

Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių
reikmių tenkinimu, skatinti asmenybės raišką, pozityvią socializaciją.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metų)
 • Prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas
 • Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas
 • Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos
 • Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje)
 • Probleminių mokinių lankymas namuose drauge su klasių vadovais
 • Šviečiamoji veikla
 • Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai
 • Koordinavo Olweus patyčių prevencijos programą

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

 • Gerumo akcijų iniciavimas
 • Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo priežiūra ir apskaita
 • Mokinių pavežėjimo organizavimas

Mokiniai į socialinę pedagogę gali kreiptis, jeigu:

 • Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais
 • Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų
 • Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą

Visuomet esate laukiami tiesiog pabūti…

Socialinė pedagogė Ramunė Vaičienė

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Konsultavimas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00–15.30

8.00–12.00

12.00–12.30

Antradienis

8.00–16.30

12.30–16.30

Trečiadienis

8:00–16:00

13.00–16.00

Ketvirtadienis

8.00–15.30

12.30–15.30

Penktadienis

8.00–15.00

8.00–12.00