Pereiti į pagrindinį turinį

Matas Drukteinis

Matas DrukteinisMatas Drukteinis, buvęs Onutės Malinauskienės auklėtinis, kompozitorius, LMTA magistrantas.

Kada baigėte mokyklą, kurioje klasėje mokėtės (muzikos ar dailės)?
Mokyklą baigiau 2009 metais, mokiausi muzikos klasėje.

Jūsų išsilavinimas.
Dvejus metus studijavau Kino vadybą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, nusprendžiau nutraukti studijas ir įstojau į Muzikos kompoziciją (specializacija: kinas, TV ir multimedija) toje pačioje aukštojoje mokykloje. Čia baigiau bakalauro studijas ir dabar studijuoju Muzikos kompozicijos magistratūroje.

Darbo patirtis. Kuo dirbate šiuo metu?
Darbas, esant kompozitoriumi, yra kurti. Dalyvauju įvairiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose, atskiruose projektuose,  šiek tiek dirbau su kino industrija, teatru. Šiuo metu šalia kūrybos užsiimu ir projektine veikla: kūrybinių, edukacinių dirbtuvių, meno renginių ir kūrybos platformų organizavimu. Esu įsteigęs ir vadovauju viešajai įstaigai „Meno genas“, kuri valdo aktualaus meno tinklą „VOX ART“ – žiniasklaidos priemonę internete, skirtą šiuolaikinio meno sklaidai.

Kas lėmė Jūsų profesijos pasirinkimą?
Į kino vadybos studijas įstojau vedamas mokykloje išugdyto noro organizuoti kultūrinius projektus. Tačiau, nors ir kokia būtų įdomi, kino industrija reikalavo kiek kitokių asmeninių savybių, tad teko iš naujo ieškoti savęs. Atradau tai, ką Vydūno mokykloje mane mokė visą laiką – pažinti, mylėti muziką ir būti joje. Įstojau į Muzikos kompoziciją ir esu be proto laimingas. Ši veikla, aišku, reikalauja didelio atsidavimo, tačiau šalia jos vis tiek atradau laiko organizuoti projektus, kurie prisidėtų prie didesnio kultūros ir meno pažinimo.

Kokias vertybes ir gebėjimus išugdė mokykla?
Mokykla išugdė vidinės laisvės pojūtį – laisvės tikėti savimi ir kitais, siekti savo tikslų ir troškimų, nebijoti klysti ir eiti į priekį, laisvę keistis ir būti geresniam. Aplinkui susiduriu su daugybe žmonių, kurie yra pasiklydę savyje, nežino, ko nori iš gyvenimo, ir net jei žino, bijo imtis ryžtingų veiksmų tai pasiekti. Jau mokykloje mus mokė ieškoti savęs: skatindavo įsitraukti į įvairius projektus, patiems juos organizuoti – užimti pilietišką ir, svarbiausia, kūrybišką poziciją. Galbūt kartais vykdavo diskusijos, kad tokios veiklos atitraukdavo nuo mokymosi, tačiau vėliau supranti, kad ta papildoma veikla, patirtis  ir yra vertingiausios tavo pamokos. Žinios ateina ir nugula į užmarštį – juk yra „Google“! Patirtis ir suvokimas, kaip veikia visuomenė ir koks gali būti tavo vaidmuo, keičiant pasaulį, lieka visam gyvenimui.

Jūsų palinkėjimas mokiniams besirenkantiems savo kelią.
Nebijokite išbandyti įvairių veiklų ir jas keisti, kol atrasite tą savo, kuri jus džiugins visą gyvenimą. Tačiau kartu analizuokite save ir ieškokite atsakymo, kas jūs esate ir ko norite pasiekti gyvenime, kokie jūsų tikslai ir troškimai. Nebijokite svajoti ir įsivaizduoti, kaip jūs atrodytumėte po 5, 10, 20 metų. Galvojate, tai labai toli? Greitai suprasite, kad ne. Jeigu galvosite, kad nieko nėra neįmanomo, pasieksite tai, ko net patys ar aplinkiniai nesitikėtų. Priimkite iššūkius, nes jie veda jus į priekį. Ugdykite savo kūrybiškumą, nes kad ir kokią sritį pasirinktumėte, iš jūsų tikėsis ne tik uolaus darbo, bet taip pat netikėtų sprendimų ir originalaus mąstymo.