Pereiti į pagrindinį turinį

Mokinių priėmimas

Informacija dėl mokinių priėmimo

Informacija dėl priimamų mokinių motyvacijos vertinimo!

Priimamų mokinių į 1 klases motyvacijos vertinimas vyks gegužės 8, 9, 10 dienomis nuo 15.00 val.  Kandidatai privalo dalyvauti motyvacijos vertinime visas 3 dienas.
Priėmimas į 5-8, I-IV gimnazijos klasių laisvas vietas vyks gegužės 16 d. 15.00 val. Motyvacijos vertinimas vyks 1 dieną.

Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas 

Priėmimo komisijos sudėtis 

1. Prašymai mokytis gimnazijoje kitiems mokslo metams teikiami asmeniškai ar registruotu laišku:

-        į 1 klases ir I gimnazines klases - nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.

-       į 2 – 10 klases ir II – IV gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Prašymai teikiami asmeniškai ar registruotu laišku iš anksto parsisiuntus iš žemiau pateiktos nuorodos:

http://www.vyduno.lt/node/488

Jei  išsiuntėte prašymus  registruotu laišku asmeniškai teikti nebereikia.

Asmeniškai teikiami prašymai įregistruojami pateikimo metu. Registruotu laišku pateikti prašymai įregistruojami per vieną darbo dieną, bet ne anksčiau kaip 2018-02-19 į 1, I gimnazines klases bei ne anksčiau kaip 2018-02-21 į 2–10, II–IV gimnazines klases.

Prašymus už vaikus iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų asmenys prašymus pateikia patys, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus.

Informuojame, kad patvirtintas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-25 Nr. T2-12), kuriuo nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat numatoma, kad pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena 

Siekiant sumažinti „gyvas“ eiles prie mokyklų, rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe.“

Prašymus galima teikti į kelias mokyklas, tokiu atveju prašymuose būtina nurodyti kitų pasirinktų mokyklų pavadinimus.

Raštinės darbo laikas: I–V nuo 8.00–16.00 val.

Į gimnaziją priimami vaikai iš Klaipėdos miesto savivaldybės. 

2. Pagrindinis priėmimas vykdomas gegužės 1-20 d. (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai)

3. Pagrindinio priėmimo metu pirmiausia priimami asmenys pagal prašymų įregistravimo datas. Jeigu norinčiųjų mokytis yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą netradicinio ugdymo klasėje, ir kiti Savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys, atsižvelgus į jų motyvacijos vertinimo rezultatus pagal gimnazijos parengtą priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarką;

4. Priėmimo dokumentai:

–      prašymas (prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus);

–      asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);

–      specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

–      įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos).

 Papildoma informacija telefonu: 846 41 10 05

Šiuo metu laisvos mokymosi vietos:
1t - 2, 2m -1, 3t -1, 5t - 3, 6m - 5, 6d - 4, 6t - 9, 7m - 4, 7t - 5, 8m - 1, 8d - 2, Im - 3, Id - 4, IIm - 4, IId - 5, IIIm - 3, IIId - 3

Išsamesnės informacijos prašome kreiptis į mokyklos raštinę.

* d – dailės, m – muzikos, t – teatro klasė.

PriedaiDydis
Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos147.5 KB
Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.doc114.5 KB
Klasių ir mokinių skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019m.m.181 KB
Priemimo komisija.doc28 KB
Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 116.5 KB