Pereiti į pagrindinį turinį

Mokesčiai už mokslą bei parama mokyklai

Informacija dėl mokesčių streiko metu

Išrašas. Klaipėdos Vydūno gimnazijos tėvų komiteto posėdžio protokolas 2018-11-15 Nr. V6-2

 

Svarbu!

Klaipėdos Vydūno gimnazijos  tarybos 2016 m. rugpjūčio 31 d.  Nr. V2-2 sprendimu 1–8 klasėse ir I–IV gimnazijos klasėse mokesčiai už mokslą mokami 10 mėnesių, t. y. nuo rugsėjo 1d. iki birželio 30d. imtinai.

 

Tėvų dėmesiui, mokėdami už paslaugas būtinai nurodykite vaiko vardą, pavardę bei vaiko kodą banko mokėjimo skiltyje.

SVARBU: į banko išrašą paslaugos gavėjo (vaiko) kodas turi ,,atkeliauti" iš mokėjimo pavadmo laukelio ,,Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje". Kaip nurodyti kliento kodą yra pavaizduota prisegtuose paveiklsiukuose apačioje.

Nes nuo gegužės mėn. Banko išrašai bus importuojami automatiškai ir jeigu bus blogas kodas , gali kilti nesusipratimų.

Swedbank ir Šiaulių banko klientams
 

- Atsiskaitymus prižiūri teisinių paslaugų įmonė "Credibell"

Banko pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ prašome tiksliai nurodyti:

  • mokinio vardą ir pavardę,
  • klasę,
  • laikotarpį, už kurį mokama.

Jei mokosi du ar daugiau vaikų, būtina nurodyti, kokia suma už kurį vaiką mokama.

Iš viso mokėti:

1–4 klasėse

37,95 €/mėn.

5–8 klasėse 17,- €/mėn.
I–IV gimn. klasėse 8,- €/mėn.

Sąskaita mokesčiams už papildomą ugdomąją veiklą 

LT63 7300 0100 7735 4870
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T2-8 patvirtintos vienam asmeniui per mėnesį atlygintinai teikiamų paslaugų, vykdant meninio ugdymo programą Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, kainos:
1–4 klasėse*

20,- €/mėn.*

5–8 klasėse 17,- €/mėn.
I–IV gimn. klasėse  8,- €/mėn.
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m. liepos 27 d. Nr. T2-194 nustatyta pailgintos dienos grupės paslaugos kaina vienam asmeniui per mėnesį – 35,90 €, ją sumažinant 50%.
1–4 klasėse* 17,95 €/mėn.*

 * Iš viso už papildomas veiklas 1-4 klasėse mokama 37,95 €/mėn.

Gimnazijos buhalterijos tel. (8 46) 411 003.

Parama

2% gyventojų pajamų mokesčio – parama mokyklai
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190910382
Paramos gavėjo pavadinimas Klaipėdos Vydūno gimnazija
Buveinės adresas Sulupės g. 26, Klaipėdos m.
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT12 7300 0100 7735  5206

2 procentų GPM (gyventojų pajamų mokesčio) gautų pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Klaipėdos humanitarinės mokyklos rėmėjų klubas

Mokinių tėvai, organizacijos ir kiti rėmėjai gali paremti Klaipėdos Vydūno gimnaziją, pervesdami lėšas į Rėmėjų klubo sąskaitą. Taip mūsų bendruomenės nariai gali prisidėti prie kuriančios mokyklą bendruomenės, kuriai esame dėkingi už visus kartu nuveiktus darbus.

„Klaipėdos humanitarinė mokykla“ – ankstesnis Klaipėdos Vydūno gimnazijos pavadinimas.

Parama mokyklai
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 193254392
Paramos gavėjo pavadinimas Klaipėdos humanitarinės mokyklos rėmėjų klubas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT73 7300 0100 0230 5111
PriedaiDydis
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. Nr. T2-194 sprendimas „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“37.5 KB
Kliento kodas- Swedbank ir Šiaulių bankas102.9 KB
Kliento kodas-DNB52.53 KB
Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T2-202 „Dėl kainų už atlygintinai teikiamas paslaugas, vykdant meninio ugdymo programą Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, patvirtinimo“ pakeitimo (T2-8)36.5 KB
2016-02-02 direktoriaus įsakymas dėl įmokų už papildomą veiklą35.25 KB
Klaipėdos humanitarinės mokyklos rėmėjų klubo įstatai6.92 MB
Vydūno gimnazijos tarybos protokolo išrašas56.5 KB
Rėmėjų klubo lėšų panaudojimas 2016 m.32.5 KB
Išrašas. Klaipėdos Vydūno gimnazijos tėvų komiteto posėdžio protokolas 2018-11-15 Nr. V6-257.5 KB
Paramos lėšų panaudojimas 2017 m.33.5 KB