Pereiti į pagrindinį turinį

Informacija dėl priėmimo 2019 - 2020 m.m.

Pranešame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-25 įsakymu Nr. AD1-183 nustatyta, prašymai mokytis 2019–2020 mokslo metais registruojami, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“. 

Prašymai Sistemoje registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio, iš pradinio į pagrindinio, iš pagrindinio į vidurinio). 

Aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

INFORMACIJA DĖL PAVIENIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDYMO

Informuojame, kad baigtas pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu. Nuo gegužės 28 d. vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas.
Pavienis priėmimas bus organizuojamas iki š. m. rugsėjo 1 d. ir per mokslo metus. Atsisakius po II etapo priskirtų mokyklų, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus,
jie gali rinktis ir būti priimti tik į tas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų. Atsisakyta vieta asmenims nėra saugoma. Informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Priimti asmenys per 20 kalendorinių dienų mokykloms turi pateikti tokius priėmimo dokumentus:
– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto (spausdinimo instrukcija: įeiti į prašymo peržiūrą („Mano prašymai“) ir bet kurioje vietoje ant
prašymo dešiniu pelės klavišu pasirinkti funkciją „spausdinti“);
– priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
– įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas. Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo
sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai
mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai). Nepateikus minėtų dokumentų, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys ar jų vaikai į Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklas nebus priimami.

Informaicija teikiama telefonu (8~46)  411 005

Savivaldybės puslapis apie priėmimą

 

PriedaiDydis
Priėmimo į savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas122 KB
Nustatytas klasių ir mokinių skaičius 2019-2020 mokslo metams174.5 KB
Įsakymas_Dėl prašymų mokytis 2019-2020 m. m. registravimo pradžios46.5 KB
Aptarnavimo teritorijos, priskirtos savivaldybės mokykloms 2019-2020 mokslo metų priėmimui146 KB
Priimamų mokinių motyvacijos vertinimų 2019 m. grafikas58.5 KB
DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2019–2020 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO45 KB
Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas119.5 KB