Pereiti į pagrindinį turinį

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į LAISVAS MOKYMOSI VIETAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

Papildomas priėmimas į laisvas mokymosi vietas gimnazijoje vyks rugpjūčio 26d. 10.00 val. Motyvacijos vertinimas organizuojamas vadovaujantis Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašu (žr. Priedai).
Pageidaujantys mokytis gimnazijoje pildo prašymus informacinėje sistemoje  https://svietimas.klaipeda.lt/

Laisvos mokymosi vietos 2020-2021 m.m.:                                    
3t -1, 4m-1, 6m-1, 6t-1, 7d-6, 7t-2, 8d-1, 8t-4, IIj-4, IIt-1, IIId-6, IIIm-6, IVd-4, IVm- 3. 

INFORMACIJA DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SUTARČIŲ PASIRAŠYMO NAUJAI PRIIMTIEMS MOKINIAMS         

1-4 klasių mokinių tėvai pateikia:
prašymą mokyklos direktoriui (pasirašo mokykloje);
gimimo liudijimo kopiją;
mokymosi sutartį (pasirašo mokykloje).

6 -12 klasių mokinių tėvai pateikia:
prašymą mokyklos direktoriui (pasirašo mokykloje);
gimimo liudijimo kopiją;
dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą;
mokymosi sutartį (pasirašo mokykloje).
Nesant galimybės atvykti į gimnaziją, galima pasirašytus ir nuskenuotus (nufotografuotus)  dokumentu siųsti el. paštu rastine@vyduno.lt

Prašymas mokytis 7-14 metų mokiniui

Prašymas mokytis 14-18 metų mokiniui

Mokymo sutartis pradinis ugdymas

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas (iki 14 m.)

Mokymo sutartis pagrindinis ugdymas (virš 14 m.)

Mokymo sutartis vidurinis ugdymas

PriedaiDydis
Priemimo aprasas.docx49.74 KB
teritorijos.docx41.84 KB
priedas_klases.docx28.96 KB
Priimamų mokinių motyvacijos vertinimas.docx33.13 KB